De kogel is door de kerk. De Vlaamse regering heeft vrijdagmiddag het licht op groen gezet voor het BAM-tracé voor de ontsluiting van de Antwerpse ring. De randvoorwaarden worden wel bijgestuurd. Zo komt er geen vrachtverbod in de Kennedytunnel en komt er een gedifferentieerde tol in de tunnels. Zowel de stad Antwerpen als de haven schaart zich achter de keuze voor het Oosterweeltracé.

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het Antwerpse havenbedrijf hebben unaniem gekozen voor het Oosterweeltracé. Voor het Meccano-tracé dat de voorkeur van de actiegroepen geniet, wordt dus niet geopteerd. 

Volgens alle betrokken partijen verenigt deze beslissing 'een betere mobiliteit, een hogere verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid in de stad en de ruime Antwerpse regio.'

'Het Oosterweeltracé heeft ook de beste impact op de zwaarst belaste zone op de zuidelijke ring', aldus minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits.

'Omwille van de leefbaarheid wordt uitdrukkelijk gekozen om de verbinding onder de stad door te laten lopen vanaf het Sportpaleis. Op basis van het Plan MER werd ook beslist om de exploitatievoorwaarden aan te passen', luidt het verder.

De keuze van de Vlaamse regering kadert in de uitvoering van het Masterplan 2020. Peeters II baseert zich voor de keuze van het BAM-tracé op het Plan-MER, een ruimtelijk veiligheidsrapport, een tunnelveiligheidsrapport, een verkeersveiligheidsrapport en een maatschappelijke kosten 
baten analyse

Wijzigingen

Op basis van al deze studies werd evenwel beslist om een aantal wijzigingen aan te brengen. Zo zal het viaduct van Merksem verdwijnen. Verder wordt de oorspronkelijke brug in het Oosterweeltracé vervangen door een tunnel onder het Albertkanaal.

Volgens de regering laat deze beslissing toe om de ring rond Antwerpen langer onder Antwerpen door te leiden. Op die manier wordt volgens Peeters II de ruimtelijke impact teruggedrongen en de leefbaarheid verhoogd.

De ondertunneling laat ook toe om de open sleuf tussen het Sportpaleis en Lobroekdok te overkappen met een nieuw stedelijk plein. Peeters II kondigt ook maatregelen aan om de eventuele overlast op het onderliggende wegennet te beperken.

 

Gedifferentieerde tolheffing

Bovendien wordt er nog steeds uitgegaan van een tolvrije Scheldekruisende verbinding voor het personenverkeer in de Kennedytunnel en de nood aan verkeersveiligheid in de verschillende tunnels.

Verder werd principieel beslist om het vrachtverbod niet langer te behouden in de Kennedytunnel. Dit wordt zoals verwacht vervangen door een systeem van gedifferentieerde tolheffing op de drie Scheldetunnels (Oosterweel-, Kennedy- en Liefkenshoektunnel) voor vrachtvervoer. De Waaslandtunnel krijgt een lokale functie en blijft tolvrij. 

Daarmee schrapt de regering dus één van de randvoorwaarden die ze altijd heeft gehanteerd, onder meer bij de beoordeling van de alternatieven.

'Nauwelijks verschil in luchtkwaliteit tussen onderzochte tracés'

Eén van de grootste kritiekpunten op het BAM-tracé, de luchtkwaliteit, countert Peeters II door te stellen dat er 'globaal gezien nauwelijks een verschil tussen de onderzochte tracés', bestaat.

De Vlaamse regering maakt zich sterk dat het Oosterweeltracé het meest de luchtkwaliteit verbetert in die zones die nu het meest te lijden hebben onder de luchtverontreiniging. 

'Waar nodig zullen bovenop de huidige voorzieningen binnen het ontwerp van het 
Oosterweeltracé bijkomende schermen en overkragingen geplaatst worden om het herstel van de leefbaarheid verder te bewerkstelligen', dixit het persbericht van de regering.

'Minder Hinder'-aanpak

De Vlaamse regering beseft dat de realisatie van dit omvangrijke project niet zal kunnen zonder enige impact op het openbare leven. 'Om deze hinder tot een 
minimum te beperken zal een zorgvuldig gecoördineerde 'Minder Hinder'-aanpak worden uitgewerkt', aldus Peeters II.

De bevolking wordt op de hoogte gehouden van alle lopende procedures en voorbereidingswerken via de website van de Vlaamse Overheid. Hier zullen ook alle bestaande studies ter beschikking gesteld worden. 

In 2016 zou de eerste spade in de grond gestoken moeten worden, als er in tussentijd niemand naar de Raad van State trekt tenminste. De werken zouden dan ten vroegste in 2021 afgerond moeten zijn. 

Studies geven bovendien aan dat ondanks de Oosterweelverbinding het mobiliteitsprobleem niet volledig tot het verleden zal behoren. Wel zullen de files niet meer met de helft toenemen in de toekomst.