Vlaming of Belg, voor veel landgenoten is dat geen keuze: ze voelen zich beide. Dat is een van de conclusies uit het rapport van Marc Swyngedouw, Koen Abts en Jolien Galle (KULeuven).

Voelt u zich Vlaming, Belg of beide? Op die vraag antwoordde 41 procent dat ze zich evenveel Vlaming als Belg voelde. Die groep is vrij constant in de tijd, in 1995 ging het om 45,5 procent, in 2007 om 35,5 procent.

De groep kiezers die zich meer met Vlaanderen identificeert groeide de jongste twintig jaar van 26,5 procent (1995) naar 35 procent (2010). De groep die zich vooral Belg voelt, nam dan weer af tot 23 procent.

Per partij

Per partij bekeken is de identificatie met Vlaanderen - weinig verrassend - het sterkst bij de Vlaams-nationalistische partijen. Meer dan de helft van de N-VA-kiezers (52 procent) en het Vlaams Belang (56 procent) voelt zich enkel Vlaming of meer Vlaming dan Belg.

Opvallend is dat maar een kleine minderheid van de kiezers van N-VA (10 procent) en Vlaams Belang (21 procent) aangeven zich enkel Vlaming te voelen. Zowat vier op de tien N-VA-kiezers en drie op de tien Vlaams Belang-kiezers geeft zich aan evenveel Vlaming als Belg te voelen.

De meeste kiezers uit de andere partijen voelen zich zowel Vlaming als Belg: CD&V (47 procent), Open VLD (41 procent), SP.A (49 procent) en Groen (42 procent).

De groep die zich meer of enkel Belg voelt is bij Open VLD (38 procent), SP.A (35 procent) en Groen (38 procent) groter dan de groep die zich meer of enkel Vlaming voelt. Bij het electoraat van CD&V is dat anders. Daar is het electoraat dat zich meer of enkel Vlaming voelt (34 procent) bijna dubbel zo omvangrijk dan datgene dat zich meer of enkel Belg voelt (19 procent).

Overlappend

De resultaten bevestigen dat overlappende en gedeelde identiteiten nog steeds dominant zijn

onder de Vlaamse bevolking, besluiten de onderzoekers. Zuivere identiteiten – enkel Vlaming of enkel Belg voelen – zijn relatief schaars.