Land- en tuinbouw is gevaarlijkste sector

Met zestien dodelijke arbeidsongevallen in 2013 is de Vlaamse land- en tuinbouwsector veruit de gevaarlijkste sector om in te werken. Dat de bouw zeer ongevalgevoelig is, neemt iedereen aan. Dat boeren en tuinders een veel groter risico lopen op een arbeidsongeval met fatale afloop, is niet bekend, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

In de bouw en de Vlaamse land- en tuinbouw vielen in 2012 even veel dodelijke slachtoffers te betreuren, namelijk 21. Het grote verschil is dat in de bouw in ons land meer dan 270.000 mensen aan de slag zijn, tegenover circa 50.000 in de Vlaamse land- en tuinbouw.

Het enige lichtpuntje voor de Vlaamse land- en tuinbouw is dat de recentste cijfers wijzen op beterschap. Het aantal dodelijke slachtoffers in de sector daalde in 2013 fors: van 21 in 2012 naar 16 vorig jaar.

De reden waarom het arbeidsongevallenrisico in de land- en tuinbouw veel minder in de kijker loopt dan dat van de bouw, heeft alles te maken met het feit dat dodelijke ongevallen bij zelfstandigen de officiële statistieken niet halen. Uit de cijfers die de Vlaamse minister-president Kris Peeters (CD&V) woensdag vrijgaf, blijkt dat vorig jaar in driekwart van de gevallen de bedrijfsleider zelf het slachtoffer werd van een dodelijk arbeidsongeval.

Het Vlaamse departement van Landbouw en Visserij voegt er nog aan toe dat er plannen in de maak zijn om boeren en tuinders bij de aanvraag van vergunningen of subsidies aangepord zullen worden om ook werk te maken van de arbeidsveiligheid.