André Alen voorzitter Grondwettelijk Hof
André Alen Foto: Bert Van den Broucke/photo news

André Alen (63) is gisteren geïnstalleerd als voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij volgt Marc Bossuyt (70) op. Jean Spreutels (62) blijft de Franstalige collega-voorzitter van dat Hof. Om beurt nemen ze een jaar het effectieve voorzitterschap waar.

André Alen is sinds 2001 rechter in dat Hof. Voordien was hij assessor in de Raad van State. Alen is specialist Publiek Recht, Staatsrecht en Grondwettelijk Recht, schrijft daar handboeken over en doceert onder meer aan de KU Leuven.

Van eind de jaren zeventig tot die in de jaren negentig was André Alen actief op CD&V-kabinetten, lange tijd als kabinetschef - onder meer van Jean-Luc Dehaene en Wilfried Martens - en als secretaris van de federale ministerraad.

Uitvinder

André Alen was ook een uitvinder. Hij moest meermaals hoge creativiteit aan de dag leggen in het staatsrecht om institutionele problemen op te lossen.

Hij maakte geschiedenis voor de uitvinding van de truc om de gevolgen te omzeilen van de weigering - in 1990 - van koning Boudewijn om de abortuswet te ondertekenen: Alen bedacht dat de vorst 36 uur lang ‘in de onmogelijkheid te regeren’ verkeerde. De regering moest dan in de plaats van de koning de wet ondertekenen en uitvaardigen. Daarna kwam Boudewijn terug en bleek hij weer wel ‘in de mogelijkheid te zijn te regeren’.

André Alen kan zijn voorzitterschap starten met twee vrouwelijke rechters op de twaalf. Tot voor kort was er zelfs maar één. Het is mogelijk dat het parlement nog voor het einde van de regeerperiode, regels vastlegt die stapsgewijze invoeren dat maar twee derde van de rechters van het Grondwettelijk Hof van het zelfde geslacht mag zijn.