Vlaamse katholieke werkers willen nieuw standpunt Kerk over homoseksualiteit en anticonceptie
archiefbeeld Foto: put

De Katholieke Kerk moet haar kijk op het huwelijk, het gezin en de seksualiteit grondig herzien. Dat is de conclusie van een enquête door de KU Leuven bij ‘kerkelijk geëngageerden’, waarover het christelijk blad Tertio bericht. Zo is een grote meerderheid gewonnen voor nieuwe standpunten over contraceptie en echtscheiding.

De bevraging van de KU Leuven bij Vlaamse ‘kerkelijk geëngageerden’ - mensen die vrijwilligerswerk doen in de parochie of mensen die betaald worden door de Kerk - geeft een beeld van hun visie op de kerkelijke gezinsleer. Zo wil 84,2 procent van de ondervraagden duidelijke of ingrijpende veranderingen in het standpunt van de Kerk over contraceptie. 80,4 procent wil dan weer een nieuwe wind wat betreft echtscheidingen en hertrouw. Ook over homoseksualiteit - 74,9 procent - en over ongehuwd samenwonen - 72,3 procent - vindt een meerderheid van de ondervraagden een nieuwe kijk van de kerk nodig.

Ethische kerk die verschillende relatievormen verwelkomt

De onderzoekers leiden uit de resultaten van de enquête af dat veel mensen die betrokken zijn bij de kerk zich nog moeilijk kunnen vinden in de kerkelijke kijk op thema’s die vaak terugkeren in de publieke opinie. Zo vinden ze dat de kerkelijke leer over een aantal gezinsthema’s best zou veranderen en maken ze duidelijk dat ze zelf in hun pastorale praktijk al geëvolueerd zijn. ‘Ze zeggen zelf reeds uit te voeren wat ze hopen dat verandert.’

Bijna driekwart van de bevraagden wil een Kerk die mensen in hun relatievormen en gezinssituaties gewoon welkom heet en hun keuzes positief ethisch beoordeelt. De onderzoekers stellen dat hun onderzoek het in de publieke opinie levende beeld van de conservatieve kerkelijk geëngageerden doorprikt.

Geen vraag naar homoseksueel huwelijk

De enquête van de Leuvense universiteit kwam er naar aanleiding van de bevraging die het Vaticaan momenteel uitvoert in voorbereiding op de bisschoppensynode over het gezin, die dit najaar in Rome plaatsvindt. 

Uit de resultaten blijkt dat er enerzijds een open, onthalende Kerk wordt gevraagd die meer begrip toont voor homoseksuele relaties en - meer nog - voor kinderen in lesbische relaties. Anderzijds wordt vastgehouden aan de kerkelijke leer inzake huwelijk en seksualiteit en is er weinig animo voor de uitbreiding van het kerkelijk huwelijk voor homoseksuele paren.