Drie kwart van boetes blijft onbetaald
Foto: ss

Tot 75 procent van de boetes die door rechters worden uitgesproken, blijft onbetaald. Het zou gaan om een bedrag van 50 miljoen euro. ‘De federale regering moet dringend concrete maatregelen nemen. Deze situatie plaatst de effectiviteit van de straffen en de gelijkheid tussen burgers op de helling’, zegt het Rekenhof in een vernietigende audit.

Het is sinds 2000 de derde keer dat het Rekenhof de gebrekkige uitvoering van penale geldboetes aankaart. Nieuw is het probleem dan ook niet. Veel boetes die worden opgelegd door de strafrechter, blijven onbetaald, en de celstraffen die op het weigeren van een betaling staan, worden niet uitgevoerd.

Uit het Rekenhof-rapport van 2007 bleek al dat de helft tot 75 procent van de boetes die door rechters worden uitgesproken, onbetaald blijven. Het zou gaan om een bedrag van 50 miljoen euro.

‘Niets veranderd’

Anno 2014 is er weinig tot niets veranderd, zo blijkt uit een nieuwe opvolgingsaudit . ‘De engagementen die de ministers van Justitie en Financiën in 2007 zijn aangegaan, zijn niet gerealiseerd. Er werd geen enkel structureel initiatief genomen om de strategie, de coördinatie of de rapportering te verbeteren op het gebied van de uitvoering van de veroordeling tot een geldboete.’

Het Rekenhof stelt dat er ‘weinig vooruitgang’ is geboekt tegenover de audit van 2007 en dringt aan op ‘concrete maatregelen op korte termijn’. ‘De ernst van de situatie vereist dat de ministerraad snel een actieplan goedkeurt’, luidt het.

Geens komt met actieplan

Minister van Financiën Koen Geens zegt dat hij tegemoet wil komen aan de opmerkingen van het Rekenhof. Hij heeft zijn administratie de opdracht gegeven om samen met de administratie van Justitie een actieplan uit te werken. Geens en minister van Justitie Annemie Turtelboom zullen het plan binnenkort voorleggen aan de ministerraad.

Het Rekenhof laat alvast weten dat het in 2016 een nieuwe audit plant.