Van Rompuy: ‘Europa bereid om militair in te grijpen’
Foto: BELGA

Hoewel de lidstaten van de Europese Unie de voorkeur geven aan een diplomatieke oplossing voor de diverse crisissen in de wereld, zijn ze bereid 'om militair in te grijpen indien dat nodig zou blijken'. Dat verklaarde Europees president Herman Van Rompuy zaterdag in de marge van de veiligheidsconferentie in München.

Van Rompuy waarschuwde tegelijk dat Europa op vlak van defensie 'beter zal moeten doen met minder' financiële middelen, door beter samen te werken, klonk het.

'De Europese landen hebben een verantwoordelijkheid op te nemen op vlak van veiligheid', benadrukte de Europese president, daarbij verwijzend naar de verklaringen van de Duitse president Joachim Gauck vrijdag. Die had gezegd dat Duitsland een grotere rol moet spelen in de wereld en de terughoudendheid moeten laten varen ten aanzien van een militair ingrijpen in crisissituaties. 'We geven een duidelijke voorkeur aan diplomatieke oplossingen, maar onze landen zijn bereid om militair in te grijpen indien dat nodig zou zijn.'

Daarnaast legde Van Rompuy de nadruk op de middelen die nodig zijn om die verantwoordelijkheid op wereldvlak in te vullen. Hij herinnerde eraan dat de regeringen en staatshoofden van de 28 in december tijdens hun laatste top in Brussel het voornemen hadden uitgesproken 'om meer samen te doen', met de steun van de secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen. De gesprekspartners engageerden zich onder andere om te investeren in drones, communicatiesatellieten en cyberdefensie.