N-VA-Kamerlid Peter Dedecker roept het ACW op open kaart te spelen. Dat doet hij in een reactie op berichtgeving dat de koepel van christelijke werknemersorganisaties louter door procedurefouten ontsnapt aan een fraudeclaim en een miljoeneneis. Volgens Alex Haelterman, raadsman van het ACW, is de uitslag van het onderzoek door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) niet louter terug te brengen tot een procedureslag.

Volgens de krant De Tijd heeft de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) procedurefouten gemaakt ik haar onderzoek naar de ACW-vennootschap Sociaal Engagement. Onder andere door deze fouten bleef de uiteindelijke rekening voor het ACW beperkt tot 9,5 miljoen euro. Hierbij keerde de fiscus maar drie jaar terug in de tijd en verviel de term 'fraude'.

Net na de zomervakantie zou de BBI echter wel nog uitgegaan zijn van fraude. De inspectie had toen nog steeds de intentie om zeven jaar terug te keren in de tijd. Dat was buiten de advocaten van het ACW gerekend. Die constateerden een aantal procedurefouten in het onderzoek van de belastinginspectie.

Door die fouten kon de BBI niet meer tot zeven jaar in de tijd terugkeren en moest de fiscus het spoor van belastingfraude verlaten. Resultaat: het ACW kon zo aanslagen van ettelijke tientallen miljoenen euro's ontlopen. De uiteindelijke som kwam neer op 'slechts' 9,5 miljoen euro.

'Volledige waarheid moet naar boven komen'

N-VA-kamerlid Peter Dedecker reageert onthutst op het nieuws. Volgens Dedecker wordt het ACW, in tegenstelling tot wat ACW-voorzitter Patrick Develtere in december beweerde, helemaal niet vrijgepleit van fraude. ‘Dat het ACW er zo gemakkelijk van af kwam is enkel te wijten aan procedurefouten. Ze geven dit ronduit toe.’

Dedecker vraagt het ACW nu nadrukkelijk om eindelijk open kaart te spelen: 'De volledige waarheid moet naar boven komen. Dit is in het belang van de duizenden leden, de 800.000 coöperanten die hun spaargeld geïnvesteerd hebben in Arco, en de belastingbetaler, die voor de factuur mag opdraaien.’

Dedecker rekent er nu ook op dat de ACW-top de rechtszaak tegen hem intrekt. ACW heeft een klacht tegen de N-VA’er ingediend wegens laster, nadat Dedecker de beweging beschuldigde van fraude.

'Niet louter procedureslag'

Volgens Alex Haelterman, raadsman van het ACW, is de uitslag van het onderzoek door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) echter niet louter terug te brengen tot een procedureslag.

Hij baseert zich daarvoor op de ommezwaai die de BBI in het onderzoek maakte. 'Er werd, na alle argumentaties te hebben gehoord, niet meer gezocht naar fouten inzake vennootschapsbelasting. Nee, inhoudelijk gooide het BBI het over een heel andere boeg. Er werd beslist het belastingregime te veranderen', legt de raadsman van ACW-vennootschap Sociaal Engagement uit.

'Het komt frequent voor dat de onderzoekshypothese van de BBI veel zwaarder is dan de conclusie. De BBI heeft haar uiteindelijke conclusie, die publiek bekend is, gebaseerd op de informatie die het ACW aanreikte als antwoord op de tussentijdse vragen en bemerkingen', zegt ACW zaterdagavond in een persbericht.

Het ACW wijst erop dat de eindconclusie luidde dat er geen sprake was van fraude. 'Dat blijkt ook duidelijk uit het feit dat de BBI voor de gewone controleperiode van drie jaar geen fraude-percentage doorrekent', vindt voorzitter Patrick Develtere. 'De onterechte beschuldigingen van fraude moeten echt stoppen.'

Indien, argumenteert ook raadsman Haelterman, het louter en alleen om procedurefouten zou gaan, had de inspectie ook de piste van de fouten in de vennootschapsbelasting kunnen bewandelen in de drie jaar die de BBI onder de loep nam.

Ook Arco maakt gebruik van DBI-aftrek

Het onderzoek van de BBI ging helemaal terug tot de Belfius-winstbewijzen van de werknemersbeweging en de manier waarop het ACW, meer bepaald de vennootschap Sociaal Engagement, omging met de inkomsten daaruit.

Verder blijkt ook dat niet enkel het ACW, maar ook zijn financiële tak Arco - inclusief de vennootschappen Arcopar, Arcofin en Arcoplus - de DBI-aftrek gebruikt om minder belastingen te moeten betalen. Voor de goede verstaander: DBI staat voor 'Definitief Belaste Inkomsten'. 

Via de DBI-aftrek kunnen vennootschappen die interesten en dividenden ontvangen van hun investeringen een minimale belastingvoet afdwingen onder bepaalde voorwaarden. Dit omdat het bedrijf dat de interesten en dividenden uitkeert daar reeds op getakseerd wordt.

Vorig jaar oordeelde de BBI al dat het ACW het systeem voor een deel niet had mogen gebruiken.