Luxeverzuim piekte voor kerstvakantie
Foto: Lisa Van Damme; LVD

Het aantal ongewettigde afwezigheden op school kende rond de kerstvakantie opnieuw een piek. Zo waren er in het lager onderwijs de vrijdag voor de start van de kerstvakantie 2.500 leerlingen méér ongewettigd afwezig dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd bij het kabinet van minister van Onderwijs Pascal Smet. Voor conclusies over de aanpak van het luxeverzuim-probleem is het echter nog te vroeg, luidt het.

Net als bij de voorgaande schoolvakanties doken eind 2013 berichten en beelden op van gezinnen met schoolgaande kinderen die op vakantie vertrokken voor de officiële start van de kerstvakantie. Cijfers uit de centrale databank van het agentschap voor onderwijsdiensten (DISCIMUS) geven nu een indicatie van de omvang van dat luxeverzuim. Terwijl er op een gewone dag in het lager onderwijs 1.000 ongewettigde afwezigheden zijn, lag dat aantal op vrijdag 20 december op 3.500. Dat extra aantal van 2.500 afwezige leerlingen komt overeen met 0,6 procent van de schoolbevolking. Ook op de maandag na de kerstvakantie waren er 1.000 ongewettigde afwezigheden meer dan gemiddeld.

Wat het secundair onderwijs betreft, is het moeilijker uitspraken te doen, al was het maar omdat de meeste scholen dan examens en evaluaties organiseren. Los daarvan werden op vrijdagvoormiddag wel 6.300 ongewettigde afwezigheden genoteerd of 1.800 meer dan gemiddeld. Op de maandag na de kerstvakantie werden dan weer minder ongewettigde afwezigheden genoteerd dan anders.

Volgens minister van Onderwijs Pascal Smet is het nog te vroeg om algemene conclusies te trekken rond de aanpak van het luxeverzuim. Die aanpak voorziet onder meer dat leerlingen in de week voor en na de vakanties enkel afwezig kunnen zijn met een doktersattest en niet met een attest van de ouders.