Voorstel Kris Peeters bevoordeelt hoge inkomens
Foto: BELGA
CD&V wil de belastingvrije som op het inkomen verhogen tot 9.800 euro, het bedrag dat een alleenstaande vandaag krijgt als leefloon.

Volgens CD&V-boegbeeld Kris Peeters krijgen we daardoor netto 700 euro extra. Maar de maatregel, die CD&V daarvoor uitwerkte, bevoordeelt vooral de hogere inkomens, berekende de Hoge Raad van Financiën.

Het CD&V-idee werd dit weekend uit doeken gedaan op de nieuwjaarsreceptie van de partij, maar het toeval wil dat de Hoge Raad van Financiën (HRF) – een officieel adviesorgaan over fiscale zaken – pas het effect van die maatregel heeft berekend. De Raad deed dat op vraag van de Kamercommissie die een grote fiscale hervorming voorbereidt. De Standaard kon dat advies inkijken. ‘Zowel het percentage van de winnende gezinnen als de gemiddelde winst neemt toe naarmate het inkomen stijgt’, schrijft de HRF. Naarmate het inkomen stijgt, wordt de groep die profiteert van de maatregel groter. Bij de hoogste inkomens heeft zo goed als iedereen baat bij de maatregel. Bovendien genieten de hoogste inkomens ook het grootste voordeel. Het verschil loopt op van gemiddeld 330 euro voor de laagste inkomens tot 1.207 euro voor de hoogste inkomens.

Aan de maatregel hangt bovendien een prijskaartje van 3,29 miljard euro, waaruit de hoogste inkomens dan ook veruit de grootste hap nemen.

CD&V wijst erop dat dit voorstel past in een volledig sociaaleconomisch plan, dat ook inzet op betere jobs en een betere sociale bescherming. Dat plan wordt pas op 28 februari bekendgemaakt. Dan moet ook duidelijk worden waar de partij de 3,2 miljard euro zal halen om deze maatregel te financieren.