Somers: ‘Het is alsof de Vlaamse regering fier is op haar files’
Archieffoto. Foto: pol de wilde-corelio

Op de E19 in Mechelen-Zuid was er zaterdag de hele dag verkeershinder door wegwerkzaamheden. Pas 's avond omstreeks 21 uur was de situatie weer min of meer normaal. De problemen lieten zich niet alleen op de E19 voelen, maar waren ook merkbaar op de secundaire wegen rond Mechelen. Burgemeester van Mechelen Bart Somers (Open VLD) steekt zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken.

Er was zaterdag de hele dag zware verkeershinder op de E19 als gevolg van de wegwerkzaamheden. De wachttijden liepen er ondanks het weekend op tot twee uur. Burgemeester Somers zag daardoor de secundaire wegen rond zijn stad vollopen met auto’s, waardoor de lokale politie van Mechelen moet improviseren om het verkeer in goede banen te leiden.

'Het Vlaams Gewest weet uit ervaring dat het verkeer bij file op de E19 een alternatief zoekt en had dus overleg moeten plegen', meent Somers. 'Er is geen enkel contact geweest met onze lokale politie. Zo creëert het Vlaams gewest verkeerschaos op grote schaal', zegt de liberaal, wiens partij geen deel uitmaakt van de Vlaamse regering, aan persagentschap Belga. 'Het is alsof de Vlaamse regering fier is op haar files.'

Somers vindt dan ook dat de regering de wegenwerken op de hoofdassen (autostrades en belangrijke gewestwegen) anders moet aanpakken. 'We moeten de mensen niet wijsmaken dat bij wegenwerken alle verkeersproblemen voorkomen of opgelost kunnen worden, maar de amateuristische manier waarop het nu verloopt, is niet meer te verdedigen.' Het huidige minder-hinderprotocol werkt niet, luidt het.

De nieuwe aanpak moet volgens Somers beginnen bij een grondige voorafgaande analyse van de te verwachten verkeershinder en voorziet ook structureel overleg met de gemeenten en politiezones. De werken zelf moeten maximaal uitgevoerd worden op momenten dat de verkeersstromen zo beperkt mogelijk zijn en de communicatie met de burgers moet veel intensiever, zegt hij. In overleg met de aannemer en de betrokken lokale besturen moet de minder-hindercel een signalisatie-, omleidings- en politiebegeleidingscel opmaken. Na afloop van de werken zorgt de cel voor een grondige evaluatie en kijkt ze waar wat beter kan.

 

'Met wat meer samenwerking', besluit Somers, 'is zo een succesvolle minder-hinderaanpak perfect te realiseren.'

'Werken zijn een noodzakelijk kwaad'

Het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer weerlegt de kritiek over de hinder op en rond de E19. 'De werken op de E19 werden al aan het begin van de week aangekondigd. Bovendien was er overleg met de wegpolitie. Overleg met lokale politie is niet gebruikelijk', zegt Peter Bruyninckx van het agentschap zaterdag. 

Wegen en Verkeer hamert erop dat de werken op de E19 noodzakelijk zijn voor de veiligheid van automobilisten. 'Het gaat om een gevoelige weg waar veel verkeer passeert. Door preventief te handelen, willen we de schade aan het wegdek beperken', zegt Bruyninckx.

Hij betreurt de hinder maar wijst erop dat de werken ruimschoots op voorhand zijn aangekondigd. 'Sinds maandag staan er panelen langs de E19 en via verschillende media verspreidden we het nieuws. De Stad Mechelen moet die communicatie dus ook hebben ontvangen.'

Dat de lokale politie van Mechelen niet op de hoogte werd gebracht, is de normale gang van zaken. 'Enkel als er omleidingen nodig zijn, is er overleg met de lokale politie. Nu volstond het contact met de wegpolitie', aldus Bruyninckx op de kritiek van Somers.