Milieuorganisaties maken brandhout van 'slap milieupakket'
Foto: wordpress
De Europese Unie moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent indijken in vergelijking met 1990. Dat is de doelstelling die de EU-Commissie woensdag naar voren heeft geschoven in de strijd tegen de klimaatverandering na 2020. Het aandeel van hernieuwbare energie in de Europese energiemix moet stijgen tot 27 procent. 'Een slap milieupakket', zo luidt woensdag het verdict van de Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF.

De Commissie vindt dat de klimaatdoelstelling van 40 procent enkel en alleen gerealiseerd moet worden met binnenlandse maatregelen. Daarvoor zou de uitstoot in sectoren die handelen in uitstootrechten in vergelijking met 2005 met ongeveer 43 procent moeten dalen, en in het transport en andere sectoren met ongeveer 30 procent.

Het pakket bevat ook een Europees bindende doelstelling voor hernieuwbare energie. Tegen 2030 moet 27 procent van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen gehaald worden. Bindende doelstellingen per lidstaat worden niet naar voren geschoven. Ook voor energiebesparingen komen er voorlopig geen becijferde doelstellingen.

In maart buigen de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich over de voorstellen. Ze moeten de Europese bijdrage vormen aan de conferentie van Parijs, waar de internationale gemeenschap eind volgend jaar op zoek gaat naar een nieuw bindend akkoord in de strijd tegen klimaatverandering.

In het kader van het lopende Europese klimaatpakket moet België de uitstoot met 15 procent indijken in sectoren die niet meedraaien in de Europese handel in uitstootrechten. Ook moet België het aandeel van hernieuwbare energie tegen het einde van het decennium optrekken tot 13 procent.

'Het Zuiden betaalt'

Ook 11.11.11 is teleurgesteld in de klimaatplannen van de Europese Commissie. 'Waarom negeert de Europese Commissie klimaatdeskundigen en -studies? Zonder grotere klimaatambities zal de EU zijn internationaal engagement om de opwarming onder de twee graden te houden nooit halen. Het is vooral de bevolking in het Zuiden die de rekening zal betalen.'

'Slap milieupakket'

De nieuwe Europese plannen liggen echter onder vuur bij de milieuorganisaties. 'Een slap milieupakket', zo luidt woensdag het verdict van de Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF over de klimaatplannen.

De uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 indijken met 40 procent? 'Slechts 40 procent', reageren de drie milieuorganisaties verbouwereerd in koor. Voor hen moet de uitstoot minstens 55 procent omlaag om de opwarming van de aarde ‘met een redelijke kans te beperken tot twee graden Celcius’.

De doelstelling van het dagelijks bestuur van de EU ‘strookt niet met de klimaatwetenschap om twee graden opwarming te voorkomen’. 

Ook de doelstelling voor de energiemix en energiebesparing worden teruggefloten. De Commissie laat het hier na ‘ambitieuze bindende doelstellingen op te stellen voor de lidstaten’. ‘Energiebesparing is nochtans het beste wapen in de strijd tegen de stijgende energieprijzen.’

De milieubeweging schuift de drie eigen doelstellingen voor 2030 naar voor. Die bestaan uit: 55 procent minder broeikasgassen, 45 procent hernieuwbare energie en 40 procent energiebesparing.

Die doelstellingen moeten bindend zijn en doorvertaald worden naar het niveau van de lidstaten. Want dat de doelstellingen niet langer gelden op lidstaatniveau, ‘ondermijnt de investeringszekerheid in de sector’.