SP.A en Groen tegen verschraling busaanbod
Bruno Tobback (SP.A) Foto: Lieven Van Assche

SP.A-voorzitter Bruno Tobback erkent het belang van een zo efficiënt mogelijk aanbod van openbaar vervoer, maar vindt dat niet geraakt mag worden aan de uitgangspunten van basismobiliteit. En ook niet aan het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Groen-collega Wouter Van Besien zit op dezelfde lijn.

De twee punten die topman van De Lijn Roger Kesteloot maandag in een interview met De Standaard ter discussie stelde, een bushalte binnen de 750 meter voor iedereen en gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, stoten op een ‘njet’ van SP.A. Het zijn dan ook twee paradepaardjes van toenmalig minister van Mobiliteit Steve Stevaert (SP.A).

Huidig minister van Mobiliteit Hilde Crevits ziet wél wat in de alternatieve voorstellen van Kesteloot: belbussen bijvoorbeeld, en taxi’s.

Creatief zijn kan ook voor SP.A, maar raken aan de decretaal vastgelegde uitgangspunten van de basismobiliteit niet. ‘Ook nu rijdt al lang geen bus meer in elke straat. In de praktijk wordt vaak gewerkt met belbussen’, aldus Vlaams fractieleider Bart Van Malderen. ‘Een taxi is niet noodzakelijk goedkoper.’

Prioriteiten Crevits?

Ook Groen onderstreept het recht op openbaar vervoer voor iedereen.

Het kan niet dat mensen die op het platteland wonen niet meer zeker kunnen zijn van voldoende openbaar vervoer omdat de Vlaamse regering en minister Hilde Crevits De Lijn systematisch te weinig middelen toekennen. Crevits vindt de aanleg van nieuwe wegen en het verbreden van autosnelwegen belangrijker dan openbaar vervoer.
 
Wouter Van Besien

Groen wil niet dat het noodzakelijke extra geld voor dat De Lijn er komt op kap van mensen die in meer afgelegen gebieden wonen.

West-Vlaamse verbetenheid

Enkele West-Vlaamse politici voelen zich in het bijzonder aangesproken door de plannen van De Lijn. ‘Maak van West-Vlaamse plattelandsbewoners geen tweederangsburgers’, reageren Poperingenaar Jurgen Vanlerberghe (SP.A) en Oostendenaar John Crombez (SP.A) boos.

We gaan noch het vervoersvraagstuk in Vlaanderen noch de budgettaire besognes van De Lijn oplossen door van de plattelandsbewoners tweederangsburgers te maken. Ook voor wie niet in de stad woont, is mobiliteit een basisrecht is. Een basisrecht dat we niet moeten afbouwen, maar verder moeten versterken.
 
 Vanlerberghe en Crombez