TreinTramBus wil niet raken aan basismobiliteit
Foto: BELGA
Reizigersvereniging TreinTramBus kan zich grotendeels vinden in de verklaringen van directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot. De organisatie wil echter niet dat er geraakt wordt aan de basismobiliteit. De vakbonden ACV en ACOD vinden niet dat Vlaanderen moet kiezen tussen het recht op basismobiliteit en investeringen in de voorstadsnetten.

In De Standaard pleit Kesteloot ervoor om met De Lijn volop in te zetten op de steden. Hij wil ook ter discussie stellen dat op het platteland iedereen op 750 meter van de deur een bus moet kunnen nemen.

TreinTramBus stelt dat investeringen in het openbaar vervoer in de steden inderdaad hard nodig zijn, “maar niet ten koste van het platteland”. “Mobiliteit is een basisbehoefte, even essentieel als onderwijs of medische zorgen. Met de besparingen van 2012 is de bodem bereikt. Als nu nog wordt gesnoeid in het aanbod, is basismobiliteit echt niet meer gegarandeerd.”

“Een betere doorstroming is het beste middel voor een betere efficiëntie bij De Lijn”, werpt TreinTramBus op. De reizigersvereniging haalt het voorbeeld aan van Antwerpen. “Daar alleen al kan je op elke tramlijn met één voertuig minder als alle lichten voor de tram op groen staan.” Immers, als trams en bussen hun traject sneller kunnen afleggen, zijn ze sneller terug bij hun vertrekpunt en kan dezelfde frequentie met minder voertuigen gebeuren. “Enkel in Antwerpen zou dit al goed zijn voor een besparing van 2,5 à 3 miljoen euro per jaar”, maakt TreinTramBus zich sterk.

De reizigersvereniging schaart zich voorts achter het voorstel van Kesteloot om het gratis vervoer voor 65-plussers af te schaffen. “Goedkoper openbaar vervoer voor mensen met een laag inkomen is beter dan gratis louter op basis van de leeftijdgrens.”

Vakbonden: ‘Openbaar vervoer is wel een en-en-verhaal’

'We zijn het niet eens dat Vlaanderen nu per se moet kiezen tussen het recht op basismobiliteit enerzijds, of investeren in (voor)stadsnetten anderzijds', laat ACV Openbare Diensten maandag weten in een reactie op de voorstellen van De Lijn-topman Roger Kesteloot.  Ook de socialistische ACOD zit op de lijn van het ACV.

ACV Openbare Diensten vraagt meer middelen, die moeten zorgen voor een kwalitatief hoogstaand openbaar voervoer. Er moet 'verder worden geïnvesteerd in het voorstedelijk en stedelijk openbaar vervoer'. 'Sinds een aantal jaar gaan zowat alle investeringsmiddelen naar dit net, maar spijtig genoeg gaat veel minder aandacht naar de vraag hoe we het openbaar vervoer snel, aantrekkelijk en efficiënt kunnen maken. Hier is in het verleden te weinig op ingezet.'

'Er is al twee à drie jaar zwaar bespaard, met vooral gevolgen op het platteland en het nachtnet', zegt Rita Coeck van het ACOD. 'De investeringen in het stadsnet mogen niet ten koste gaan van die in de streekgebieden. Het is makkelijk te zeggen dat openbaar vervoer op het platteland niet nodig is.'

De vakbond merkt ook op dat er al gesnoeid is in het aanbod, 'voor ongeveer 100 miljoen'. 'Er is dus wel degelijk reeds ingegrepen op het recht van basismobiliteit. Hierdoor hebben reizigers afgehaakt en is de klantentevredenheid wel degelijk gezakt.'