N-VA hekelt te veel inspraak bij infrastructuurwerken
Matthias Diependaele Foto: BELGA

Er is te veel inspraak van de burgers bij grote infrastructuurwerken. Dat zei N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele in De Zevende Dag.

Diependaele reageerde op het negatieve advies van de Raad van State over de vergunningsprocedures voor grote infrastructuurwerken, waardoor tientallen werven moeten worden uitgesteld.

‘De slinger is doorgeslagen’, zei Diependaele. ‘Er is te veel inspraak, waardoor het algemeen belang geblokkeerd wordt. Het is nu te makkelijk geworden om grote werken te blokkeren, we moeten de inspraakprocedures versnellen en stroomlijnen.’

‘We gaan deze situatie samen proberen oplossen in het parlement’, verzekerde CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel, maar volgens de oppositie is het vijf na twaalf.

‘Dit is de derde keer dat u wordt teruggefloten, het is knoeiwerk geweest’, zei Joris Van Hauthem (Vlaams Belang).

Open VLD, dat zelf een decreet samenstelde om de juridische blokkering op te heffen, maakte zich bij monde van Bart Tommelein sterk dat die tekst zou worden goedgekeurd door de Raad van State, maar dat is onzin volgens CD&V.

Ook volgens N-VA zorgt het voorstel niet voor rechtszekerheid, ‘maar ik heb respect voor het feit dat Open VLD een eigen voorstel heeft gedaan, in tegenstelling tot Groen, dat nul komma nul initiatief heeft genomen’, zei de fractieleider.

Inspraak bij ministerkeuze

Er werd ook gedebatteerd over Kris Peeters (CD&V), die te kennen gaf als mogelijk toekomstig minister-president meer inspraak te willen bij de keuze van de ministers. ‘We moeten de democratische spelregels respecteren’, maakte Matthias Diependaele onmiddellijk duidelijk. ‘Na de verkiezingen moeten de verschillende partijen rond de tafel.’

Volgens Joris Van Hauthem is het vooral belangrijk dat de ministers één voor één het vertrouwen krijgen van het parlement. ‘Maar de minister-president heeft op een positieve manier naar de toekomst gekeken’, verdedigde Van den Heuvel zijn partijgenoot. ‘Het is goed dat we nadenken hoe belangrijke ministerposten worden ingevuld. De transparantie van ons politiek systeem moet omhoog en dit voorstel past daar volledig in.’