De SP.A is niet bang om tegen de stroom in te roeien en zal dat blijven doen. Dat was de boodschap van SP.A-voorzitter Bruno Tobback in zijn nieuwjaarstoespraak

Tobback verdedigde het werk van de regering-Di Rupo, maar het werk is niet af. ‘Dat er in mei verkiezingen zijn, betekent voor ons niet dat er de komende vier maanden niet meer bestuurd moet worden of dat er niets meer kan gebeuren’, zo sneerde Tobback naar ‘de leden van diverse regeringen en regeringspartijen’ die kritiek hadden op de werkcheque van Monica De Coninck.

De voorzitter wees erop dat de partij de juiste keuzes heeft gemaakt en haar beloftes heeft nagekomen. De begroting is beter op orde dan in vele andere Europese landen, het spaargeld is veiliger dan wat de Europese regels garanderen en de werkloosheid is minder gestegen, klonk het.

‘De regering-Di Rupo heeft in deze moeilijke en uitdagende tijden niet alleen gedaan wat moest, ze heeft gewoon uitstekend werk geleverd. Ze heeft de uitdaging, waar anderen noch het lef, noch de ideeën voor hadden, opgenomen en ze heeft die taak met brio volbracht’, vatte de SP.A-voorzitter samen.

Maar ook in de toekomst zal SP.A tegen de stroom in roeien voor een duurzame en rechtvaardig verdeelde welvaart, kondigde Tobback aan. Hij verwees daarbij naar zijn pensioenvoorstel dat het aantal gewerkte jaren centraal stelt en het voorstel van minister van Werk De Coninck voor de werkcheques. Met het nodige overleg en goede wil is het perfect mogelijk om de werkcheque in de komende maanden te realiseren, vond hij.