Charles Michel: ‘N-VA heeft geen Franstalige partners’
Foto: BELGA

‘Een stem voor de N-VA is een stem voor immobilisme.’ MR-voorzitter Charles Michel weerlegt in de Zevende Dag dat zijn partij aansluiting zoekt bij de Vlaams-nationalisten.

Charles Michel verduidelijkte in de Zevende Dag de strategie die hij samen met CD&V-voorzitter Wouter Beke in De Standaard uiteenzette. Zo benadrukte hij dat de Vlaamse liberalen een bevoorrechte partner van de MR blijven.

‘Met de staatshervorming hebben we de politieke ruimte ontwikkeld voor sociaal-economische maatregelen’, zei hij. ‘De MR pleit voor een fiscale hervorming. Open VLD zegt precies hetzelfde: sociaal-economische hervorming zijn een topprioriteit.’

Dat zijn partij via de CD&V in de rugzak van N-VA-voorzitter Bart De Wever wil kruipen, zoals CDH suggereerde, noemt Michel belachelijk. ‘Ik geloof de N-VA niet. De N-VA schoof Di Rupo naar voren als premier. De N-VA schafte de jobkorting van Open VLD af. Een stem voor de N-VA is een stem voor immobilisme. Ik stel geen exclusieven, maar aan Franstalige kant heeft de N-VA geen partners.’

Hij voegde er ook nog aan toe dat hij nationalisme haat. Of nog: ‘Nationalisme is egoïsme’.

Michel ziet na de verkiezingen twee mogelijkheden: ‘Ofwel een blokkering met de N-VA en de PS, ofwel een strategie van oplossingen met Open VLD, CD&V en MR.’ Zijn voorkeur is ook een regering met een Franstalige en Vlaamse meerderheid. Maar het is de kiezer die de kaarten zal schudden. ‘Dan moet gekeken worden welke mogelijkheden er zijn’, zegt de MR-voorzitter.