Aantal asbestslachtoffers stijgt
Foto: pn

Het Asbestfonds heeft vorig jaar 212 asbestslachtoffers met mesothelioom of longvlieskanker erkend. Het gaat om een stijging met 13 procent tegenover 2012 en met bijna 25 procent tegenover 2011. Dat schrijft De Zondag.

Het Asbestfonds vergoedt de slachtoffers van asbestose en mesothelioom, twee ziektes die kunnen worden opgelopen na contact met asbest. Hoewel het gebruik van asbest in België al zo’n 12 jaar verboden is, blijft het aantal mensen dat op jaarbasis een asbestziekte krijgt relatief stabiel. Tot vorig jaar, want met 212 erkende slachtoffers van longvlieskanker is er duidelijk sprake van een stijging.

‘Longvlieskanker duikt meestal pas twintig, dertig tot zelfs veertig jaar na blootstelling met asbest op. We begrijpen dus zelf niet goed waar die stijging vandaan komt. Het is mogelijk dat we nu in een piekperiode terecht zijn gekomen. Of deze trend zich zal verderzetten, weten we niet’, aldus Alexander Van de Sande, woordvoerder van het Fonds voor de Beroepsziekten.

‘Zeer opvallend is dat er tot 2012 gemiddeld jaarlijks 112 overlijdens door longvlieskanker geteld werden. In 2013 gaat het om 202 overlijdens, bijna een verdubbeling.’