Gebakkelei over 'Vlaamse blokkering' klimaatplan
Wouter Van Besien en Kris Peeters Foto: blg
Ecolo haalde vandaag in een gesprek met De Standaard uit naar N-VA voor de blokkering van het nationale klimaatplan, De Vlaamse groenen wijzen vooral naar de Vlaamse minister-president Kris Peeters (CD&V) als schuldige, die volgens hen het plan tegenhoudt. 'De N-VA blokkeert niets', zegt Liesbeth Homans.

In een gesprek met deze krant noemt de Brusselse minister van Leefmilieu de houding van de N-VA ‘totaal onaanvaardbaar’.

De drie gewesten in dit land en de federale regering onderhandelen al sinds 2009 over een nationaal klimaatplan. België moet daarin aangeven hoe het de Europese doelstellingen zal bereiken, en wie welke inspanning levert.

Maar eind vorig jaar liepen (opnieuw, en voor de honderdste keer) de gesprekken tussen de verschillende regeringen spaak. De impasse is sindsdien compleet. Iedere aanwezige wijst naar Vlaanderen als de grote schuldige.

Koppigheid

Huytebroeck wijt de moeilijkheden specifiek aan de N-VA. 'De N-VA vindt dat Vlaanderen recht heeft op het leeuwendeel -66 procent- van de opbrengst van de verkoop van emissierechten en gunt de federale regering amper een cent’, aldus de Brusselse politica. 'Vlaams-nationalistische koppigheid.'

'Dit heeft niets met koppigheid te maken', reageert Vlaams parlementslid Liesbet Homans. 'Wel met de wil om tot een eerlijk akkoord te komen. De N-VA blokkeert niets. We verdedigen, samen met de Vlaamse Regering waar Vlaanderen recht op heeft. Vlaanderen levert de grootste inspanningen, daar mag iets tegenover staan. Fair is fair.'

'De cijfers bewijzen dat ook', volgens de Vlaams-nationalisten. 'Vlaanderen levert op het Belgisch totaal maar liefst 64,1% van de inspanningen voor de reductie van CO2. Ook inzake hernieuwbare energie doet Vlaanderen de grootste inspanning, met name 62% op het totaal van de gewesten. En laten we niet vergeten dat onze Vlaamse industrie 72% van de Belgische geveilde emissierechten koopt.'

Kris Peeters voert oppositie

Huytebroeck vindt ook dat Kris Peeters en Joke Schauvliege, minister-president en minister van Leefmilieu in Vlaanderen, een vuist moeten maken tegen coalitiepartner N-VA.

Voorzitter van Groen Wouter Van Besien beaamt: 'Kris Peeters moet uit zijn schelp komen. Van een regeringsleider mogen daadkracht en oplossingen verwacht worden. Nu voert Peeters oppositie tegen het klimaat en gedraagt zich als een oppositieleider tegen de federale regering op kap van de gezondheid en de welvaart van de Vlaming. Dat is onaanvaardbaar.'

Tegen maart moet België aan Europa uitleggen hoe het tegen 2020 wil voldoen aan de Europese klimaatambities (minder CO2-uitstoot, meer hernieuwbare energie).