Nieuwe Europese regels meevaller voor begroting
Foto: AFP

De Europese Unie herziet de manier waarop het bruto binnenlands product (bbp) wordt berekend. Daardoor zakt de schuldgraad, wat een meevaller is voor de Belgische begroting.

Europa wil meer rekening houden met de mate waarin landen investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat zijn geen materiële goederen, en in de berekening van het bbp werden die niet volledig meegenomen omdat het om kosten ging. Voortaan zullen ze echter meetellen als investeringen, en zo bijdragen aan het bbp. De som van alle binnen één land geproduceerde goederen en diensten zal dus stijgen. Voor heel Europa raamt de EU de impact op van deze maatregel op 1,9 procent van het bbp.

Er zijn ook nog een aantal andere maatregelen aangekondigd, bijvoorbeeld over de berekening van de waarde van goederen die deels in het buitenland worden verwerkt, of de levensduur van wapens.

Volgens de berekeningen zal dit alles zich in ons land vertalen in een stijging van het bbp met 2 tot 3 procent. Daarmee zit België in dezelfde schuif als Frankrijk en Duitsland. In landen als Polen en Roemenië blijft de stijging beperkt tot minder dan een procent, terwijl Finland en Zweden aankijken tegen een stijging van 4 tot 5 procent.

Begrotingstekort

Voor het begrotingstekort is dit een meevaller. Want het begrotingstekort wordt steeds uitgedrukt in procent van het bbp. als het bbp zoals aangekondigd dus groeit, daalt het tekort uitgedrukt in procent van het bbp. Dat moet het makkelijker maken om het tekort onder de 3 procent te houden.

Schuldgraad

Hetzelfde geldt voor de schuldgraad. De omvang van het bbp stijgt dan wel, maar voor de staatsschuld heeft dat geen gevolg. Dat betekent dat de verhouding tussen de schuld en het bbp, de zogenaamde schuldgraad, vanzelf iets zal dalen. Eind vorig jaar had België een schuldgraad van net geen 100 procent. Als het bbp door de herziening met de voorspelde 2 tot 3 bbp stijgt, betekent dit dat de schuldgraad zakt tot iets minder dan 98 procent. Verkoop Fortis

Van Europa moet België de schuldgraad onder de 100 procent houden. De overheid heeft dus iets meer ademruimte gekregen. Vorig jaar moest in extremis nog het belang in BNP Paribas-Fortis worden verkocht om onder die 100 procent te blijven. Een dergelijke maatregel was mogelijk niet nodig geweest als de nieuwe berekeningsmethode al enkele maanden geleden werd ingevoerd..