Vakbond vecht verschil in vakantiegeld aan
BBTK-voorzitter Erwin De Deyn Foto: IMAGEGLOBE

De socialistische bediendebond BBTK zal gerechtelijke stappen ondernemen tegen de verschillende berekeningswijze van het vakantiegeld voor arbeiders en bedienden. Die regeling is momenteel voordeliger voor arbeiders. Volgens Unizo heeft BBTK het sociaal overleg opgeblazen. Het VBO reageert voorzichtiger.

‘Afhankelijk van het loon, bedraagt het verschil tussen arbeiders en bedienden enkele honderden euro’s per jaar’, zegt BBTK-voorzitter Erwin De Deyn. BBTK wil een harmonisering naar boven, waarbij het systeem van vakantiegeld voor de arbeiders ook voor de bedienden moet gelden.

De vakbond werkt nu aan een individueel dossier, waarmee men later naar de rechter wil stappen. Dat betekent dat een bediende naar de arbeidsrechtbank zal stappen om het verschil in vakantiegeld aan te kaarten.

Die werkwijze is analoog aan de gerechtelijke stappen die uiteindelijk tot het wegwerken van de verschillen qua opzegtermijn en carensdag geleid hebben. De wet die de twee verschillen wegwerkt, trad op 1 januari in voege nadat in juli een akkoord bereikt werd.

De vakbond wil met de stap de druk opvoeren op de werkgevers, die volgens de De Deyn in de lopende onderhandelingen ‘helemaal niet bereid zijn om tot een gelijkschakeling te komen voor de berekening van het vakantiegeld’. Anderzijds zou er een duidelijk gerechtelijk signaal zijn, zoals bij de opzegtermijnen en carensdag, indien het op termijn tot een gerechtelijke beslissing komt.

'Sociaal overleg opgeblazen'

Unizo-topman Karel Van Eetvelt is alvast niet opgezet met de werkwijze van de vakbond. De BBTK blaast zo elk mogelijk overleg rond het eenheidsstatuur op, zegt hij op Twitter. 'Onderhandelen en actie voeren gaan niet samen.' 

Van Eetvelt hekelt dat de socialistische bediendebond heil zoekt in een harmonisering naar boven, 'zonder rekening te houden met de kostenimpact voor werkgevers'.

Het VBO reageert voorzichtiger en kijkt naar de interprofessionele vakbonden, die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 'Een verschil is niet per definitie een discriminatie', aldus het VBO.

'Blijkbaar is men niet in staat om via overleg moeilijke dossiers te bespreken', klinkt het. 'De keuze is nu aan de interprofessionele vakbonden om al dan niet de kaart van het sociaal overleg te trekken.'

Onenigheden

Toen vakbonden en werkgevers na tussenkomst van de regering tot een vergelijk kwamen over het eenheidsstatuut bleven er nog een aantal verschillen weg te werken. Minister van Werk Monica De Coninck drukte toen de hoop uit om die verschillen voor 1 januari weg te werken. Maar zover kwam het niet. Er wordt 'weinig vooruitgang' geboekt, zegt De Deyn. Het gaat onder meer over het gewaarborgd loon, de economische werkloosheid en de aanvullende pensioenen.