Belg slikt meer geneesmiddelen dan ooit
Foto: BELGA

Volgens cijfers van de Rijksdienst voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) zijn er in 2012 4,96 miljard geneesmiddelen voorgeschreven, een toename van 2 procent tegenover 2011. Dat schrijft La Libre Belgique.

De stijging is constant. Sinds 2004 stijgt het aantal voorgeschreven medicijnen gemiddeld met 5 procent per jaar. Het gaat daarbij enkel om voorgeschreven geneesmiddelen die terugbetaald worden.

Vier groepen geneesmiddelen zijn goed voor drie kwart van de voorgeschreven geneesmiddelen. Het gaat om geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel, voor het maagdarmkanaal en metabolisme, voor het zenuwstelsel (onder meer antidepressiva) en voor het ademhalingsstelsel. Ook het gebruik van antibiotica zit in de lift.

Het Riziv zegt dat 31 procent van de voorgeschreven geneesmiddelen generisch zijn. Vrouwen zijn grotere verbruikers dan mannen, vooral tussen de leeftijdsgroep tussen 21 en 40 jaar. Bij vrouwen spelen contraceptiva een belangrijke rol. Het gebruik van geneesmiddelen neemt ook toe met de leeftijd.

Het overgrote deel van de geneesmiddelen wordt door een huisarts voorgeschreven (82,3 %). Voor specialisten is dat 17,3 % en de tandartsen zijn goed voor 0,3 %.