Bijna 180.000 Electrabel-klanten kiezen andere leverancier
Foto: BELGA
Electrabel heeft in 2013 in Vlaanderen 111.649 elektriciteitsklanten verloren: 97.798 gezinnen en 13.851 bedrijven. Wat aardgas betreft gaat het om 68.984 verloren klanten: 62.157 gezinnen en 6.827 bedrijven. Dat komt neer op een verlies in marktaandeel van ruim 5 procentpunt in Vlaanderen. Dat blijkt uit statistieken van markregulator Vreg en wordt bevestigd door het bedrijf.

Een woordvoerster van energieleverancier Electrabel bevestigt de grootteorde van het aantal verloren klanten, maar wijst er op dat in 2012 het verlies veel groter was. Het bedrijf ziet het vertrouwen van de klanten terugkeren, luidt het. Voor Wallonië en Brussel zijn vooralsnog geen cijfers bekend.

Electrabel zette een punt achter 2013 met een marktaandeel van 44,61 procent op de elektriciteits- en 40,95 procent op de aardgasmarkt. 

Elektriciteit

Op de elektriciteitsmarkt was Electrabel nog aan 2013 begonnen met een marktaandeel van 50,05 procent. Een jaar eerder was dat zelfs nog meer dan 60 procent. De energieleverancier staat nog sterker op de bedrijfsmarkt (met nog een marktaandeel van 54 procent) dan bij de gezinnen (42,72 procent).

Electrabels grootste concurrent EDF Luminus kon niet profiteren. Het verloor zelf licht marktaandeel en eindigde 2013 op 20,16 procent (tegen 20,86 procent eind 2012) voor de volledige elektriciteitsmarkt. Het nummer drie, eni, ging wel vooruit: van 10,46 naar 11,78 procent.

Aardgasmarkt

Op de markt voor aardgas ging Electrabel nog sterker achteruit. Het verloor bijna 7 procentpunt tegenover eind 2012, toen het nog een marktaandeel had van 47,77 procent in Vlaanderen.

Ook hier verloor EDF Luminus zelf ook wat marktaandeel (van 17,72 procent eind 2012 naar 17,33 procent eind vorig jaar), terwijl het nummer drie, eni, erop vooruitging (van 10,80 naar 12,79 procent).