Bourgeois roept Bouwmeester tot de orde
Foto: BELGA

‘Met de pet op van Vlaams Bouwmeester mengt Peter Swinnen zich in een lokaal politiek debat’, zegt minister Geert Bourgeois. ‘Was dat wel zo verstandig?’

Het opiniestuk van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen in deze krant (DS 11/1) is niet onopgemerkt voorbijgegaan. In dat stuk neemt hij het nieuwe Antwerpse stadsbestuur op de korrel, dat de inspanningen inzake stadsontwikkeling afbouwt.

De stad zegt naar efficiëntiewinst te streven en verspreide diensten voortaan in één administratie te willen samenbrengen. Swinnen vindt het opdoeken van de autonoom werkende AG Stadsplanning en het afbouwen van het Team Stadsbouwmeester (van 8 eenheden naar 2) nefast. ‘Zo verdwijnen alle buffers tussen de stad en de bouwpromotoren’, zegt hij, ‘en zijn er geen autonome instanties meer die de kwaliteit bewaken en die zich kritisch opstellen tegenover de markt.’

Door architecten en stadsplanners in een logge stadsadministratie te steken, vindt Swinnen, ­komen ze rechtstreeks in de greep van de politiek. Projectontwikkelaars kunnen zich voortaan rechtstreeks tot politici wenden. ‘Antwerpen wordt een walhalla voor bouwpromotoren’, concludeert Swinnen.

Minister Geert Bourgeois (N-VA), onder wiens bevoegdheid de Vlaams Bouwmeester valt, vraagt zich af of het initiatief van Peter Swinnen wel zo gelukkig was.

‘Elke ambtenaar heeft spreekrecht over een onderwerp waarover hij kennis van zaken heeft’, zegt Bourgeois. ‘Maar als hij een persoonlijk standpunt inneemt, gebeurt dat toch best met enige terughoudendheid.’

‘Peter Swinnen zet de pet op van Vlaams Bouwmeester en mengt zich aldus in een lokaal politiek debat. Men kan een persoonlijke mening beter niet verwarren met een mededeling in een officiële functie. Antwerpen is een van de grootste klanten van de Bouwmeester. Zo’n samenwerking vereist veel vertrouwen. Ik vraag me af of zo’n stellingname niet contraproductief is en de goede verstandhouding niet op het spel zet.’

De Antwerpse schepen van Ruimtelijke Ordening, Rob Van de Velde (eveneens N-VA), verkoos te reageren op zijn Facebookpagina. Hij noemt de bijdrage van Peter Swinnen ‘een frustratiestuk dat bol staat van holle politieke beweringen.’ De schepen verbaast zich erover dat de Vlaams Bouwmeester zich bekommert om de organisatie in één stad en ziet er ‘politieke destabilisatie’ in.

Op Facebook schrijft Van de Velde in de feiten te zullen antwoorden. In een aantal puntjes wil hij toch al de ‘gebrekkige kennis en intellectuele oneerlijkheid’ van de Bouwmeester illustreren.

Van de Velde schrijft dat in het vorige bestuur de barrières tussen overheid en privé al weg waren. ‘Tegen betaling konden ontwikkelaars al stadsambtenaren inhuren om brede stadsprojecten intern te begeleiden.’ De schepen zegt planning en uitvoering te willen scheiden, zodat de werking transparanter is en er minder gevaar voor inmenging is.

Van de Velde zegt dat de grote uitdagingen op het vlak van stadsontwikkeling er nu aankomen, en dat het verder aansnijden van bouwgrond geen optie meer is. ‘Er zal iets meer creativiteit nodig zijn. En een snellere uitvoering. Niet enkel in Antwerpen, maar in heel Vlaanderen.’

Antwerps Stadsbouwmeester Kristiaan Borret wenst momenteel niet te reageren.

opinie