‘Confederalisme zorgt net voor meer blokkeringen’
Foto: Photo News

De blokkeringen in de politieke werking van ons land zijn toe te schrijven aan “confederale elementen” in onze staatsstructuur. Dat zei ex-premier Guy Verhofstadt (Open Vld) zondag bij de voorstelling van een boek waar hij co-auteur van is. “Pariteit in de regering of alarmbelprocedures, dat zijn confederale elementen en dat zijn zaken die niet werken”.

Verhofstadt is een van de auteurs van “Een beter België. Een federale toekomst voor ons land”, waaraan ook econoom (en ex-Open Vld-politicus) Paul De Grauwe een bijdrage heeft geleverd. De Grauwe komt tot de vaststelling dat de opeenvolgende staatshervormingen niet voor meer welvaart hebben gezorgd.

Het intussen veelbesproken confederalisme maakt voor de liberale ex-premier besturen moeilijker in plaats van eenvoudiger. “Zoals de Europese Unie op bepaalde domeinen nog beslissingen neemt, bij consensus, is typisch confederaal. Een confederatie is nooit een stabiele constructie, maar gaat altijd de een of de andere richting uit. Ofwel ga je naar een splitsing, ofwel naar een federatie”. Verhofstadt herhaalde zijn pleidooi voor een federale kieskring. “In een federaal land zijn er inderdaad federale instellingen nodig. Een koning en een premier zijn niet voldoende”.

Open Vld-parlementslid Bart Somers, ook een van de auteurs, zegt dat de kostprijs van een onafhankelijk Vlaanderen zeer hoog ligt. “Even hoog als in 1585 met de val van Antwerpen of het verlies van Frans-Vlaanderen in de zeventiende eeuw. Ik hoop dat de geschiedenisboekjes het begin van de twintigste eeuw niet moeten duiden als de tijd waarin Vlaanderen Brussel verloor”. Somers waarschuwt voor een soort nationalistisch eenheidsdenken. “De droom die de separatisten verkopen is er een die zegt dat we in een post-ideologische, Vlaamse heilstaat gaan komen waar iedereen hetzelfde denkt, zoals de communisten dat ook geloofden. Dat is voor mij als liberaal politicus enorm bedreigend: ik geloof in de botsing der ideeën”.

Politicoloog en co-auteur Dave Sinardet relativeerde het belang van meerderheden in elke taalgroep. Van de veertig jaar na de splitsing van de politieke partijen zijn er zestien jaar geweest waarin één taalgroep geen meerderheid had. Tien jaar daarvan waren het de Franstaligen die geen meerderheid hadden (onder meer onder de regeringen-Tindemans en Martens-Gol).

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig