"De opeenvolgende staatshervormingen hebben Vlaanderen economisch niet sterker gemaakt." Tot die opvallende conclusie komt professor economie Paul De Grauwe. Hij heeft de impact van de staatshervormingen van de voorbije decennia bestudeerd. Daaruit blijkt dat de Vlaamse economie niet sterker is gaan groeien dan de Waalse