‘Staatshervorming levert economisch niets op’
Foto: Jimmy Kets

Professor Economie Paul De Grauwe haalt het beeld van Vlaanderen als welvarendste regio van België die afgeremd wordt door het armlastige Wallonië onderuit. ‘De staatshervormingen hebben Vlaanderen economisch niets opgeleverd’, concludeert hij in zijn boek ‘Een beter België, een federale toekomst voor ons land’.

Dat boek wordt zondag officieel voorgesteld, maar De Tijd en De Morgen berichten er zaterdag al over. De Grauwe vergelijkt de relatieve sterkte van de Vlaamse en de Waalse economie aan de hand van het groeiverschil. Daaruit blijkt dat de opeenvolgende staatshervormingen de voorbije dertig jaar niet tot een grotere economische dynamiek hebben geleid.

“De Vlaamse economie is niet sneller gaan groeien in vergelijking met Wallonië. De groei in Vlaanderen stagneerde de voorbije decennia en boerde de laatste jaren zelfs achteruit. Het verschil tussen de Vlaamse en de Waalse economie wordt steeds kleiner”.

“De Vlaams-nationalisten beweren dat het allemaal beter wordt als we nog meer bevoegdheden naar Vlaanderen overhevelen, dat de Vlaamse economie dan vleugels krijgt”, zegt De Grauwe. “Maar het is een akte van geloof. Ik heb dat zelf ook lange tijd gedacht, maar de cijfers liegen niet. Er is geen enkel bewijs voor”.

Met zijn studie wil De Grauwe het fabeltje doorprikken dat Vlaanderen beter doet, wat het zelf doet. “Mensen geloven dat graag, maar het klopt niet”.

‘Lappendeken’

N-VA-econoom Johan Van Overtveldt puurt uit dezelfde studie net argumenten om de staat nog meer te hervormen. “De vorige hervormingen hebben geleid tot een lappendeken van incoherente bevoegdheidspakketten. Loonvorming en concurrentiebeleid zijn nog steeds federaal geregeld. Ik trap een open deur in als ik zeg dat Vlaanderen en Wallonië daarover totaal tegengestelde visies hebben. Bovendien kan Vlaanderen wel uitgaven doen, maar hebben we nog steeds geen greep op de inkomsten”, aldus Van Overtveldt in De Tijd.