Vlaanderen koopt massa schone lucht
De Vlaamse regering op de banken van het Vlaams Parlement Foto: rr
De Vlaamse overheid staat op het punt tot twintig miljoen ton schone lucht in het buitenland aan te kopen. Het aandeel eigen klimaatmaatregelen daalt.

De Vlaamse regering gaat er prat op dat ze haar klimaatdoelstellingen zo veel mogelijk met eigen maatregelen probeert te halen. Volgens minister-president Kris Peeters (CD&V) haalde Vlaanderen tussen 2008 en 2012 70 procent van zijn doelstelling met interne maatregelen, de rest kwam van steun aan milieuprojecten in het buitenland, waarmee bijkomende emissierechten worden verworven.

Voor de periode tot 2020 is er een nieuw plan met 33 klimaatmaatregelen. Maar om de afgesproken reductie van broeikasgassen met 15 procent te halen, wordt meer dan ooit gerekend op de aankoop van schone lucht.

De Vlaamse overheid staat op het punt contracten te tekenen voor de levering van 20 miljoen ton emissierechten. De helft daarvan moet dienen om de Kyoto-norm te halen, de andere helft geldt al voor de komende periode.

Zondigen

Volgens de Bond Beter Leefmilieu (BBL) zal het aandeel eigen maatregelen daardoor fors dalen, van 70 naar 42 procent. 58 procent van de inspanning moet komen van aankopen van schone lucht in het buitenland.

Mathias Bienstman, klimaatexpert bij de BBL, vindt dat de Vlaamse regering daarmee zondigt tegen haar eigen principes. ‘De Vlaamse regering koopt nu al haar toekomstige klimaatschuld af in plaats van eerst te proberen de uitstoot verder terug te dringen’, zegt hij.

Het kabinet van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) betwist de cijfers. De Vlaamse regering zou gewoon inspelen op ‘opportuniteiten’, nu de prijs van emissierechten erg laag is. Zo wordt een buffer aangelegd voor onvoorziene omstandigheden.