Afgestudeerd tijdens crisis maakt gelukkiger
Foto: jobat.be
De Amerikaanse onderzoekster Emily Bianchi beweert alvast één voordeel te hebben gevonden voor jongeren die afgestudeerd zijn tijdens de economische crisis. Zij blijken namelijk gelukkiger te zijn met hun job dan mensen die afgestudeerd zijn in betere economische tijden. "Wanneer je hebt ervaren hoe moeilijk het is om een goede job te vinden, apprecieer je je huidige job steeds meer."

De economische crisis treft nog steeds veel jonge pas afgestudeerden. Ze vinden geen werk of aanvaarden werk onder hun niveau. Wetenschappelijk onderzoek wijst eveneens uit dat een slechte economie ook langdurige negatieve gevolgen heeft voor starters. Zo verdienen zij gedurende twee decennia minder dan hun voorgangers en belanden ze ondanks hun hoger diploma in minder prestigieuze banen.

Ondanks deze nadelen ging onderzoekster Emily Bianchi toch na of er ook een positieve kant zit aan afstuderen in slechte economische tijden. Hiervoor analyseerde ze de gegevens uit twee grote Amerikaanse overheidsenquêtes van duizenden afgestudeerden over vier decennia. Ze onderzocht of iemands jobtevredenheid beïnvloed wordt door de economische omstandigheden waarin men de carrière start.

Uit beide surveys blijkt dat mensen die afgestudeerd zijn tijdens een economische recessie, meer tevreden zijn met hun baan dan diegenen die afgestudeerd zijn in betere economische tijden. Dat effect bleef ook overeind na controle van hun inkomen, industrie, beroep, leeftijd, geslacht en werkervaring.

Je carrière starten wanneer banen schaars zijn, zorgt ervoor dat je meer tevreden bent, aldus Bianchi. "Wat me het meest verbaasde over deze bevindingen is hoe lang deze effecten voelbaar zijn. Zelfs jaren na het krijgen van hun diploma zijn mensen die afgestudeerd zijn in een recessie gelukkiger met hun job. Ook wanneer de markt terug stabiliseert en er terug meer jobs vrijkomen."

>

>

>

>