Wallonië eindigde 2013 met bijna 225.000 werklozen
Foto: Photo News

Er waren in Wallonië eind december 224.725 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 7.793, of 3,6 procent, meer dan eind 2012, zo meldt de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem.

De werkloosheid in Wallonië stijgt daarmee op jaarbasis minder snel dan in Vlaanderen, waar het aantal niet-werkende werkzoekenden het voorbije jaar met 9,3 procent is gestegen tot 229.570. Wel ligt de Waalse werkloosheidsgraad met 14,3 procent (tegen 13,8 procent in december 2012) bijna dubbel zo hoog als de Vlaamse (7,76 procent). Het Brussels gewest meldde eerder deze week een werkloosheidsgraad van 20,4 procent.

De jongste werkzoekenden deden het het best in Wallonië. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar lag in december 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. De grootste stijging was er tegelijkertijd in de groep 25- tot 30-jarigen: +7,7 procent.

Van de Waalse werklozen is 23 procent jonger dan 25 jaar, is 37 procent langer dan twee jaar werkloos, is 53 procent man en heeft bijna de helft geen hoger diploma.

De Forem verspreidde in de loop van 2013 bijna 115.000 vacatures, ruim 16 procent minder dan in 2012.