Vijftig extra man voor strijd tegen cybercriminaliteit
Foto: ss

Dit jaar worden vijftig mensen aangeworven in de strijd tegen de cybercriminaliteit. Tien van hen gaan aan de slag bij het Centrum voor cybersecurity België, waarvoor op de laatste ministerraad van 2013 het wettelijk kader werd goedgekeurd.

De versterking blijkt nodig aangezien bij cert.be vorig jaar ruim 500 meldingen per maand binnenkwamen, die overeenkwamen met gemiddeld 304 cyberincidenten. De regering voorziet ook een budget van 10 miljoen euro, zo zei Pascal Petry, veiligheidsadviseur van de premier, in de Senaat op een hoorzitting over de problematiek.

Petry, werd samen met Luc Beirens, hoofd van de federale Computer Crime Unit, en Christian Van Heurck, coordinator van cert.be, gehoord in het kader van de bespreking van twee voorstellen van resolutie van de N-VA over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen tegen cyberaanvallen.

Meer middelen

Zowel Beirens als Van Heurck stelden dat er meer middelen en mensen nodig zijn om deze strijd naar behoren te kunnen voeren. Temeer omdat het fenomeen van de cybercriminaliteit spectaculair toeneemt en de heisa die vorig jaar ontstond naar aanleiding van de spionagesoftware die bij Belgacom aangetroffen werd. Uit gedetailleerde cijfers die Nele Lijnen (Open VLD) ontving blijkt dat cert.be in 2010 nog maandelijks 178 meldingen kreeg, die overeenkwamen met 116 cyberincidenten. In 2012 waren er reeds maandelijks 322 meldingen en 165 incidenten. Dat aantal steeg de eerste 9 maanden van 2013 naar meer dan 500 meldingen per maand en maar liefst 304 cyberincidenten.

Maatregelen

De regering heeft intussen een aantal maatregelen genomen, kondigde Pascal Petry aan. Eind 2013 keurde de ministerraad het kb goed voor de oprichting van het Centrum voor cybersecurity België. Dat krijgt een budget van 1,3 miljoen euro in 2014 en zal tien mensen tellen.

Daarnaast worden dit jaar 50 specialisten gerekruteerd, zowel voor het centrum als voor de betrokken diensten zoals de FCCU en cert.be

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig