De Kimberley-certificaten, die een halt moeten toeroepen aan bloed- en conflictdiamanten, falen. “Het is niet gelukt rekening te houden met de mensenrechten in de diamanthandel”, zo schrijven leden van de zes federale regeringspartijen onomwonden in een resolutie in de Kamer, die is gericht aan de Europese Commissie. Dat meldt De Tijd dinsdag.

Kamerleden van CD&V, sp.a, Open VLD, cdH, PS en MR stellen dat ook de diamanten die een Kimberley-certificaat krijgen, en dus massaal in Antwerpen toekomen, gelinkt kunnen zijn aan gewapende conflicten, geweld of ernstige mensenrechtenschendingen in de landen van herkomst.

De Belgische parlementsleden hekelen zo voor het eerst unisono de gaten in het systeem. Om het certificatensysteem geloofwaardig te houden, vragen ze onder andere dat de controles worden opgedreven. De Kimberley-informatie zou kunnen worden afgetoetst met andere databanken van de grondstoffensector, om fraude en vervalsingen in kaart te brengen.

“Het loopt helemaal niet goed met Kimberley”, zegt Dirk Van der Maelen, die voor sp.a het voorstel van resolutie mee indiende. “Toch is het opvallend dat de Antwerpse diamantlobby en de verdedigers van de Derde Wereld met deze resolutie aan hetzelfde zeel trekken. We zijn allemaal gebaat bij een zuivere diamant. Deze resolutie zal nog deze maand breed worden goedgekeurd in de Kamer. België heeft een belangrijke stem in deze kwestie. De consument heeft recht op bloedvrije diamanten en de ontwikkelingslanden moeten krijgen wat hun toekomt.”

De andere ondertekenaars van de resolutie zijn Georges Dallemagne (cdH), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), Kristof Waterschoot (CD&V), Olivier Henry (PS) en François-Xavier de Donnea (MR).