Vanaf vandaag is het jarenlange onderscheid tussen arbeiders en bedienden verleden tijd. Het maakt geen verschil meer of mensen beginnen als arbeider of als bediende. Als ze ontslagen worden zijn de opzegtermijnen precies dezelfde. Ook de eerste ziektedag, de carensdag, wordt afgeschaft. Arbeiders krijgen die vanaf nu ook uitbetaald.