2014, een nieuw jaar voor een nieuw België! Eerste Minister Elio Di Rupo wenst alle burgers van ons land een heel gelukkig nieuwjaar.

Dat 2014 een jaar mag worden vol klein en groot geluk, inspirerende ontmoetingen en blije momenten. Een jaar waarin iedereen zijn of haar dromen en projecten kan waarmaken. Elio Di Rupo denkt ook in het bijzonder aan wie er alleen voor staat of wie het moeilijk heeft.

2014 is een nieuw jaar voor een nieuw België, met een efficiëntere Federale staat en sterkere Gemeenschappen en Gewesten. Het is immers dit jaar dat de deelstaten belangrijke bijkomende bevoegdheden op zich zullen nemen (kinderbijslag, werk, delen van gezondheidszorg,…) om beter in te spelen op de noden van de bevolking. En dat terwijl de Federale overheid zich verder zal concentreren op haar kerntaken.

België gaat weer vooruit met herwonnen vertrouwen ! Laat ons dit elan in dit nieuwe jaar gebruiken om werk te maken van een rechtvaardigere samenleving en om de toekomst van iedereen te garanderen. Laat ons in 2014 de heropleving van onze economie en de steun aan onze bedrijven verder versterken en onze vele troeven en talenten nog meer uitspelen.

Een heel gelukkig 2014 !