Boliviaanse regering legt Deense hulporganisatie het zwijgen op
President Evo Morales Foto: REUTERS

De linkse Boliviaanse regering treedt na de uitwijzing van de Amerikaanse ontwikkelingshulporganisatie USAID ook tegen Deense hulpverleners op.

De ngo Ibis kreeg het bevel binnen de drie maanden alle projecten in het land af te sluiten. Dat deelde de Deense organisatie, die zich bekommert om de ontwikkeling van de indianen, zaterdag in La Paz mee. De Boliviaanse regering zet daarmee een op 20 december aangekondigd uitwijzingsbeleid om. Het presidentieel ambt van staatsleider Evo Morales meldde in zijn motivering dat Ibis zich bemoeide met binnenlandse aangelegenheden.

Ibis-secretaris-generaal Vagn Berthelsen wees de beschuldigingen van de hand en sprak van “misverstanden”. De Boliviaanse regering had in mei met dezelfde motivering USAID het land uitgewezen. Ibis spant zich al ruim 30 jaar in voor vormingswerk in Bolivië en beschikt naar eigen zegen over 13 medewerkers ter plekke. De organisatie onderhoudt contacten met anti-regeringsgezinde indianenbewegingen. Volgens Ibis komen door de nakende sluiting projecten voor 76.500 indianen in het gedrang.