eID vervangt SIS-kaart vanaf 1 januari
Foto: IMAGEGLOBE

Vanaf 1 januari worden geen nieuwe SIS-kaarten meer uitgereikt. Zorgverstrekkers zullen vanaf dan, geleidelijk aan, via de elektronische identiteitskaart van de patiënt toegang hebben tot zijn of haar relevante gegevens. Wie geen eID heeft, zal gebruik kunnen maken van de ISI+kaart. De evolutie is een nieuwe, centrale stap in de verdere informatisering van de gezondheidszorg.

Bijna 15 jaar na de invoering zal de SIS-kaart het veld ruimen voor de eID, of de ISI+kaart. ‘Die eID is sterk beveiligd, maakt het door de foto mogelijk de eigenaar met zekerheid te identificeren en is ruim verspreid onder de bevolking’, klinkt het bij de minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS). ‘De gegevens zullen via een hoog beveiligd datanetwerk tussen de ziekenfondsen en zorgverleners lopen. Met andere woorden: de gegevens worden niet op de kaart zelf opgeslagen.’

Enkel vooraf geïdentificeerde zorgverleners zullen toegang hebben tot de databanken. De verzekerbaarheidsgegevens worden automatisch bijgewerkt. Ook voor de zorgverlener, bijvoorbeeld de apotheker, en de ziekenfondsen betekent de overschakeling naar de eID tijdswinst.

Tijdens een overgangsperiode zullen zowel de SIS-kaart als de eID kunnen worden gebruikt. De ziekenhuizen gebruiken het systeem momenteel echter al en bijna 90 procent van de apothekers is er nu al klaar voor. Uit voorzorg wordt wel aangeraden de SIS-kaart tot eind 2015 te bewaren.

Wie wel onder de Belgische sociale zekerheid valt, maar geen identiteitsbewijs heeft - zoals kinderen jonger dan 12 jaar of grensarbeiders - kan bij de ziekenfondsen terecht voor een gratis ISI+kaart.