Desender heeft zich 'niet gedragen als normale bestuurder'
Luc Desender. Foto: Bart Dewaele

De rechtbank schuift topman Luc Desender opzij bij Electrawinds. Hij zou als ceo de jongste tijd niet meer in het belang van het bedrijf hebben gehandeld. Desender wordt in de raad van bestuur vervangen door een trio gerechtsmandatarissen.

Het groenestroombedrijf krijgt drie maanden bescherming tegen zijn schuldeisers. Dat heeft de rechtbank van koophandel in Oostende vanmorgen beslist.

Met de beslissing krijgt Electrawinds bescherming via de ‘Wet Continuïteit van de Ondernemingen’ (WCO) tot en met 27 maart 2014. Er worden drie gerechtsmandatarissen bij Electrawinds aangesteld. Zij komen in de raad van bestuur in de plaats van Luc Desender, de oprichter en ceo van het bedrijf. 

Zware tekortkoming

De rechter was niet mals voor Desender. De rechtbank vindt dat in de huidige, penibele situatie van Electrawinds 'de nv LDS en Luc Desender zich in het nabije verleden niet gedragen hebben als normale bestuurders'.

Er is 'sprake van een zware tekortkoming in het beheer die niet noodzakelijk foutief is'. 'Hun houding heeft er wel toe bijgedragen dat er onenigheid ontstond bij het bestuur en het proces van herfinanciering werd verlamd', staat in de uitspraak te lezen.

Daarom wordt Desender, die met zijn nv Winpar hoofdaandeelhouder van Electrawinds is, uit de raad van bestuur geweerd.

Trio

Hij wordt vervangen door een trio gerechtsmandatarissen: jurist Patrick D'Helft, consultant Patrick Coulier en revisor Bertin Pouseele. Die krijgen ruime bevoegdheden en gaan het bedrijf bijstaan bij het opstellen van een reorganisatieplan. Hun vervanging geldt 'inclusief alle beslissingen nopens herfinanciering of herstructurering van de onderneming of haar activiteiten'.

Het drietal zal ook 'in de mate van het mogelijke de verzoening binnen het bestuur en het management van de onderneming proberen te bevordenen'.

De rest van de raad van bestuur bij Electrawinds blijft wel aan. Dat zij niet in het algemeen belang van Electrawinds handelen, acht de rechter immers niet bewezen.

Inventaris

Met het binnenhalen van de WCO-procedure krijgt Electrawinds drie maanden lang bescherming tegen zijn schuldeisers. De aandeelhouders kopen op die manier tijd om een reorganisatie door te voeren.

De drie gerechtsmandatarissen moeten een inventaris maken van de aandelenstructuur en in kaart brengen wie de aandeelhouders zijn en in welke genootschappen Electrawinds zoal participeert.

Ook moeten ze een reorganisatieplan opstellen, dat ze op 20 februari 2014 bij de griffie moeten neerleggen. Op 13 maart volgt dan een stemming over het plan.

Getouwtrek

Rond Electrawinds is al maandenlang een getouwtrek bezig. Het groenestroombedrijf heeft dringend vers kapitaal nodig. De aandeelhouders zijn het echter grondig oneens over hoe het bedrijf gered kan worden.

De jongste maanden was vooral een consortium rond Gimv en Fortino in beeld om het noodlijdende bedrijf met een kapitaalinjectie te steunen. Maar die plannen stuitten op felle weerstand van de bestaande aandeelhouders. Die zouden hun inleg in het bedrijf zo goed als volledig kwijtspelen. Ook de Luikse intercommunale Tecteo toonde al interesse in (delen van) Electrawinds.