Senaat zet licht op groen voor uitbreiding euthanasiewet naar oordeelsbekwame minderjarige
Foto: Photo News

De Senaat heeft donderdag het wetsvoorstel goedgekeurd dat de euthanasiewet uitbreidt tot de oordeelsbekwame minderjarige. Dat gebeurde met een wisselmeerderheid van 50 stemmen (socialisten, liberalen, groenen en N-VA) tegen 17 (CD&V, Vlaams Belang, cdH, en de MR-senatoren Armand De Decker en Gérard Deprez).

Het wetsvoorstel, dat later op de dag wellicht met een wisselmeerderheid zal worden aangenomen, breidt de euthanasiewet uit tot de oordeelsbekwame minderjarige die zich ’in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhouden en ondraaglijk fysiek lijden dat binnen afzienbare termijn het overlijden tot gevolg heeft’. De oordeelsbekwaamheid wordt vastgesteld door een kinder- of jeugdpsychiater of een psycholoog. De ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige moeten hun akkoord geven over het verzoek tot euthanasie, dat schriftelijk moet worden gedaan.

CD&V had nog drie amendementen opnieuw plenair ingediend, maar deze werden verworpen. De partij wilde een leeftijdsgrens van 15 jaar inschrijven ter vervanging van de notie wilsbekwaamheid, een begrip dat volgens Els Van Hoof noch juridisch, noch wetenschappelijk onderbouwd is. Daarnaast wil ze garanties inbouwen voor de onafhankelijkheid van de kinder- of jeugdpsychiater en van de adviserende arts. Het laatste amendement maakt het verplicht om rekening te houden met het advies van de geraadpleegde arts en stelt een bindend advies in over de wilsbekwaamheid van de minderjarige patiënt.

Palliatieve zorg

Het amendement van Bart Laeremans (Vlaams Belang) vervangt de tekst van het voorstel door een tekst die in de euthanasiewet inschrijft dat palliatieve zorg een fundamenteel basisrecht is voor elke mens. De regering moet nog voor het einde van dit jaar de nodige maatregelen nemen om het recht op palliatieve zorg in de verzorgingsinstellingen te garanderen. Ook dit amendement sneuvelde.

De tekst verhuist nu naar de Kamer. Daar kan nog eventueel een advies van de Raad van State vragen, wat in de Senaat niet gebeurde, zoals Els Van Hoof in haar tussenkomst betreurde. Volgens Armand De Decker (MR) is dergelijk advies onontbeerlijk. Hij is er dan ook van overtuigd dat de Kamer dit alsnog zal doen. De Decker verklaarde het net zoals de groenen moeilijk te hebben met de verplichting voor de ouders om het euthanasieverzoek mee te ondertekenen, en hoopte dat de volksvertegenwoordigers dit nog zouden amenderen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig