In 2060 twee werkenden voor één gepensioneerde
Foto: Jobat.be

In 2060 zal België één gepensioneerde per twee werkenden tellen. Dat blijkt uit een nieuwe projectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Momenteel zijn er nog drie à vier werkenden per gepensioneerde, maar toch hoeft die evolutie geen drama te betekenen volgens Jan Bertels, directeur-generaal sociaal beleid bij de FOD. 'Al zullen de actieve jaren wel veel sterker moeten gaan doorwegen in de berekening van het pensioen', stelt hij.

Tot ongeveer 2040 blijft het aantal gepensioneerden sterk stijgen, daarna begint het dalende geboortecijfer van de jaren zeventig en tachtig te spelen. De uitgaven voor de pensioenen, die de jongste vier jaar al met bijna vijf miljard de hoogte in schoten, zullen alleszins tot dan aanzienlijk blijven toenemen.

Toch stevenen we volgens Bertels niet af op een catastrofe. 'Het is natuurlijk onvermijdelijk dat er meer mensen aan de slag zullen moeten, en de actieve jaren moeten sterker doorwegen in het pensioen', zegt hij. 'Als er daarnaast voldoende wordt geïnvesteerd in de tweede en derde pensioenpijler, is een systeem met twee werkenden per gepensioneerde haalbaar.'

Het aantal nieuwe bruggepensioneerden is in 2012 alvast met enkele duizenden gedaald, maar omdat het totale aantal groot blijft, heeft dat voorlopig geen impact op de uitgaven voor het brugpensioen.

Een andere opvallende statistiek in het jaarverslag van de FOD is de stijging van het aantal personen met een invaliditeitsuitkering, van 264.668 in 2009 tot 304.452 in 2012. 'Een gevolg van het feit dat we langer werken en van de grote toename van het aantal depressies', licht Bertels toe. 'Bijna een derde van de personen met een invaliditeitsuitkering krijgt die omwille van psychische problemen.'