Zijn eigen woorden: Quotes van Nelson Mandela
Foto: AFP

Mandela gaf heel wat inspirerende toespraken, zijn woorden gaven mensen kracht en hoop, en zullen ook na zijn dood hun kracht niet verliezen.

Over vriendschap en solidariteit:

‘Als de jaren verdergaan herkent men steeds meer het belang van vriendschap en menselijke solidariteit. En als een negentig jaar oude man eens wat ongevraagd advies mag geven, dan zou het zijn dat je, ongeacht je leeftijd, menselijke solidariteit, de zorg voor de andere, als de centrale waarde in je leven moet nemen.’ Lezing in Kliptown, Soweto, 12 juli 2008.

Over armoede:

‘Armoede bestrijden is geen daad van liefdadigheid. Het is een daad van rechtvaardigheid. Het is de verdediging van een fundamenteel mensenrecht, het recht op waardigheid en een fatsoenlijk leven. Zolang armoede blijft bestaan, is er geen echte vrijheid.’ Toespraak in Johannesburg, 2 juli 2005.

Over racisme:

‘Racisme is het bederf van het menselijk geweten. Het idee dat iemand inferieur aan een ander zou zijn, dat iemand zichzelf superieur acht en anderen als minder menselijk beschouwt, ontneemt hem menselijkheid, zelfs van diegene die zichzelf god waant.’ Toespraak in het Britse Parlement, 11 juli 1996.

Over gelijkheid:

Tijdens mijn leven heb ik mij gewijd aan deze strijd van het Afrikaanse volk. Ik heb gevochten tegen blanke overheersing en tegen zwarte overheersing gevochten. Ik heb het ideaal van een democratische en vrije samenleving gekoesterd, waar iedereen in harmonie en met gelijke kansen samenleeft. Het is een ideaal waar ik voor leef en dat ik hoop te verwezenlijken. Maar als het moet, ben ik ook bereid om er voor te sterven. 
Getuigenis tijdens het Rivonia-proces, 20 april 1964

Over zijn vrijlating:

Vrienden, kameraden en mede-Zuid-Afrikanen. Ik begroet u in de naam van vrede, democratie en vrijheid voor allen. Ik sta hier voor u, niet als een profeet maar als een nederige dienaar van het volk. Uw onvermoeibare en heldhaftige offers hebben er voor gezorgd dat ik hier vandaag sta. Daarom plaats ik de resterende jaren van mijn leven in uw handen.
Na zijn vrijlating uit de gevangenis van Robbeneiland, 11 februari 1990

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in