Leerkrachten moeten 400.000 euro loon inleveren
Foto: shutterstock

De Vlaamse onderwijsadministratie maakt zich op om in totaal 400.000 euro aan lonen terug te vorderen bij 188 leerkrachten. De terugvordering heeft te maken met een vergissing bij het uitbetalen. De Vlaamse ombudsman Bart Weekers roept de Vlaamse overheid op de terugvordering te annuleren en het bedrag zelf op zich te nemen.

Het bericht raakte eerder deze week bekend. Door een uitbetalingsvergissing moet een hele reeks leerkrachten loon terugbetalen. In sommige gevallen gaat het om bedragen van meer dan 20.000 euro.

Alles heeft te maken met het feit dat het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODI) vroeger achterstallige weddes tot tien jaar na datum uitbetaalde. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij foute berekeningen of wanneer een leerkracht foute informatie heeft doorgegeven. Een nieuwe wet, die op 1 januari 2012 van kracht ging, bracht de termijn voor het uitbetalen van achterstallige weddes terug op vijf jaar.

Nu is gebleken dat een heleboel personeelsleden vorig jaar toch nog achterstallig loon tot tien jaar na datum hebben gekregen. Een fout die AgODI nu probeert recht te zetten door bij alle betrokkenen het geld terug te vorderen.

Eerder was gezegd dat het ging om enkele tientallen tot honderd leerkrachten. Maar uit een overleg tussen de Vlaamse ombudsman en de onderwijsadministratie blijkt dat het gaat om in totaal 188 leerkrachten bij wie voor in totaal 400.000 euro zou worden teruggevorderd.

De Vlaamse ombudsman dringt er bij de Vlaamse overheid overheid op aan 'billijkheid te betonen'. Concreet suggereert hij aan het Vlaams Parlement om de terugvordering van 400.000 euro te annuleren en op te nemen in de lopende bespreking van de begroting voor 2014. 'Deze terugvordering is een bijzonder marginaal bedrag in het licht van de totale onderwijsmiddelenbegroting', zo staat te lezen in het advies van de ombudsman.