‘Gelvorming radioactieve vaten geen gevaar voor gezondheid Beverenaars’
De kerncentrale van Doel (archiefbeeld) Foto: Belga

Het merendeel van de vaten met laag radioactief afval met gelvorming bevinden zich in Dessel. Dat benadrukt het gemeentebestuur van Beveren in een reactie. Er is volgens het bestuur geen gevaar voor de gezondheid van de Beverse bevolking.

Enkele maanden geleden werd een gel ontdekt op vaten met laag radioactief afval bij Belgoprocess in Dessel. Die wordt gevormd door een chemische reactie tussen het nucleair afval en het beton. De Standaard berichtte vandaag over de schatting van Wim Van Rompay - kaderlid bij de kerncentrale van Doel - die meent dat van de in totaal 9.770 vaten met laag radioactief kernafval (483 in Doel en 9.287 in Dessel) wellicht de helft gelvorming zal vertonen.

‘Het gaat om vaten met laag radioactief afval dat zich voornamelijk bij Belgoprocess in Dessel bevinden’, stelt het Beverse gemeentebestuur in een persbericht. ‘Zij zijn gespecialiseerd in de verwerking, conditionering en opslag van radioactieve stoffen en ontmanteling van nucleaire installaties.’

Het gemeentebestuur wijst erop dat de kerncentrale van Doel geen gebruik meer maakt van het soort vaten waarbij de gelvorming werd vastgesteld. ‘Het nieuwe afval wordt voorlopig gestockeerd in grote reservoirs op de site van Doel die voldoende ruim zijn om het afval tot eind 2015 te bewaren.’

Ten slotte vragen de Beverse gemeenteraad om het lopende onderzoek af te wachten. ‘Van zodra er nieuwe elementen zijn, zal de bevoegde instantie Niras, die sinds het begin het dossier in handen heeft, hier transparant over communiceren.’