'Wellicht lekt helft nucleaire vaten'
Het probleem van de lekkende vaten met kernafval in Doel en Dessel zal allicht omvangrijker zijn dan nu bekend, zegt een kaderlid van de kerncentrale van Doel op een hoorzitting van de gemeenteraad in Beveren.

Enkele maanden geleden werd een verdachte gel ontdekt op enkele tientallen vaten met laag radioactief afval bij Belgoprocess in Dessel. In de vaten bleek zich een chemische reactie voor te doen tussen het nucleair afval en het beton. Daardoor werd een gel gevormd die door de deksels naar buiten sijpelde en dan opdroogde.

Uit het onderzoek, dat nog niet is afgerond, bleek eerder al dat 42 van de toen 58 onderzochte vaten sporen van gelvorming vertoonden. Intussen is een onderzoek gestart bij alle andere vaten, dat nog niet is afgerond.Wim Van Rompay, kaderlid bij de kerncentrale van Doel, zei maandagavond in een hoorzitting tijdens de gemeenteraadscommissie van Beveren te verwachten dat het aantal aangetaste vaten hoger zal uitvallen dan nu bekend.

Definitieve cijfers zijn er nog niet, aangezien het onderzoek van de andere vaten nog loopt. Van Rompay schat dat van de 9.770 vaten met laag radioactief kernafval (483 in Doel en 9.287 in Dessel) wellicht de helft gelvorming zal vertonen.

De inschatting is gebaseerd op het feit dat ongeveer de helft van de vaten is gevuld met een betonmengsel dat de problemen heeft veroorzaakt. Electrabel wou die schatting niet bevestigen, omdat het onderzoek nog loopt. De start van de definitieve berging van de vaten is gepland voor 2019, maar dan moet er wel eerst een adequate oplossing worden gevonden voor de gel.