Vlaams Belang: ‘We laten ons niet uit Brussel gooien’
Gerolf Annemans Foto: AFP

Brussel maakt voor het Vlaams Belang onlosmakelijk deel uit van het onafhankelijk Vlaanderen. Als hoofdstad moet Brussel een gewaarborgde toekomst binnen Vlaanderen krijgen, onder meer dankzij een pact met de Brusselaars en met de nodige garanties voor de taal- en culturele rechten van de Franstalige inwoners. Dat was de boodschap die de partij zondag meegaf op het Brussel-congres in Vorst.

‘Er is geen blauwdruk voor Brussel in een onafhankelijk Vlaanderen, maar wij doen Brussel een genereus aanbod waarbij Brussel een propere, veilige en moderne stad is, waarin vreemdelingen, die legaal in het land verblijven, zich moeten aanpassen’, zo zei partijvoorzitter Gerolf Annemans in zijn slottoespraak op het Brussel-congres. Vlaams Belang wil hiervoor een pact sluiten met de Brusselaars ‘met de nodige garanties voor de taal- en culturele rechten van de Franstalige inwoners’.

Vlaams Belang plaatst met het congres naar eigen zeggen de eerste Vlaams-nationale zet op het communautaire schaakbord van 2014. Van een loslaten van Brussel is geen sprake, klonk het in de verschillende toespraken.

Om de historische en geografische aanwezigheid van de Vlaamse gemeenschap in Brussel te bevestigen, eist het Vlaams Belang een gewaarborgde vertegenwoordiging van de Nederlandstaligen in gemeenteraden, politieraad en de eengemaakte OCMW-raad en huisvestingsmaatschappij. Voorts dient de Vlaamse gemeenschap in de hoofdstad te worden geherwaardeerd. Daarom moet de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) hervormd worden tot een raadgevende commissie, waarbij de beslissingsmacht bij het Vlaams Parlement komt te liggen.

Fusie Brusselse politiezones

De partij pleit daarnaast voor een fusie van de zes Brusselse politiezones en voor een Brusselse minister voor Veiligheid. Congresvoorzitter Frédéric Erens pleitte daarnaast voor de opricht van een Brussels islamobservatorium dat de evolutie en radicalisering van de islam in Brussel in kaart moet brengen en als een juridisch en politiek, ondersteunend beleidsinstrument moet fungeren.

‘Confederalisme is tijdverlies’

Annemans zei ook niet verwonderd te zijn dat de teksten van de staatshervorming deze week zonder Franstalige tegenstem werden goedgekeurd in de Senaat. ‘Brussel is dan ook een volwaardig gewest geworden en ‘Wallo-Brux’ wordt versterkt zonder dat er een Vlaams-Brussels alternatief gecreëerd wordt’, aldus de partijvoorzitter die benadrukte dat het confederalisme een stap achteruit is en ‘puur tijdverlies’.

Met het Brussel-congres sloot het Vlaams Belang een proces af dat begin dit jaar startte met het Brussel-manifest waarmee partijvoorzitter Annemans uitpakte op de nieuwjaarsreceptie van de partij. De kerngedachte is dat Vlaams Belang Brussel als hoofdstad voor een onafhankelijk Vlaanderen blijft zien, in tegenstelling tot de andere Vlaansnationalisten - lees N-VA -, die bereid zouden zijn om Brussel te laten vallen in ruil voor de onafhankelijkheid.

‘Brussel kent heel wat problemen, maar is niet het probleem’, aldus Brussel parlementslid Dominiek Lootens, die benadrukte dat Brussel levensnoodzakelijk is voor Vlaanderen, net zoals Vlaanderen levensnoodzakelijk is voor Brussel.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig