Schaalvergroting binnen Kerk: van 1.800 naar 400 Vlaamse parochies
Vlaanderen telt te veel parochies, te weinig pastoors en te weinig gelovigen om alle kerken nog te doen vollopen. De parochies kunnen dan ook niet anders dan samensmelten. De plannen daarvoor liggen al klaar: van de circa 1.800 parochies in Vlaanderen blijven er over enkele jaren nog maximaal 400 over, zo schrijft De Standaard zaterdag.

In de nieuwe, grotere parochies komt er één team, met één priester of pastoor die leiding geeft aan een opgeleide ploeg leken. Het uitgangspunt is dat er nog één centrumkerk wordt opengehouden waar de zondagse eucharistieviering plaatsvindt – in grote parochies misschien nog twee.

De nieuwe parochies zullen in veel gevallen met de grenzen van de gemeenten samenvallen. In samenspraak met de decanaten en parochiefederaties werken de bisdommen de fusieplannen uit. Een rondvraag van De Standaard leert dat die overal (zo goed als) klaar zijn, door de bisschoppen zijn goedgekeurd en vanaf volgend jaar op kruissnelheid worden doorgevoerd.

Kwaliteit opkrikken

De nieuwe, grotere parochies hebben in elk bisdom een andere naam gekregen: pastorale eenheid, pastorale zone of ‘nieuwe parochie’. Hasselt behoudt de term ‘federatie’. Maar het einddoel is overal hetzelfde, zeggen de bisdommen: de kwaliteit van de pastorale werking opkrikken door aan schaalvergroting te doen.

Wat betekent de verandering voor de priesters en de parochianen? Lees meer in de weekendeditie van De Standaard:

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig