Volvo Cars Gent ontgoocheld dat parlement BMW’s krijgt
Foto: AP

Dat de zes Audi’s A8 die ter beschikking staan van federale parlementsleden gradueel vervangen worden door ‘kleinere’ BMW’s 5, schiet bij de directie en vakbonden van Volvo Cars Gent in het verkeerde keelgat. 'Volvo kan het parlement een op alle vlakken beter aanbod doen', staat woensdagavond in een gezamenlijke mededeling.

In de Franstalige krant L’Echo verklaarde federaal parlementsvoorzitter André Flahaut deze week dat het parlement sinds 2010 meer dan vier miljoen euro bespaarde op zijn kosten. Dat gebeurde op drie posten: logistiek, vergoedingen voor parlementsleden en medewerkers die niet vervangen worden, en het wagenpark.

'Als burger kunnen wij alleen maar toejuichen dat er zuinig omgesprongen wordt met het geld dat de bevolking via belastingen bijdraagt', schrijft gedelegeerd bestuurder Eric Van Landeghem, samen met acht afgevaardigden van de erkende vakbonden. 'Wat ons echter verbaast én ontgoochelt is dat het parlement niét de voor de hand liggende stap neemt om meer te besparen, een ecologisch meer verantwoorde keuze te maken en tegelijk een onderneming te steunen die straks vijftig jaar lang in België investeert, tewerkstelling en welvaart creëert, bijdraagt tot de sociale zekerheid, en belastingen betaalt.' Wat die belastingen betreft, merkt Volvo Cars Gent op dat het in 2012 meer dan zestig miljoen euro sociale lasten, lokale belasting en vennootschapsbelasting bijdroeg.

De Gentse fabriek van de Zweedse autobouwer zegt dat een Volvo S80, S60, XC60 of V60 Plug-in Hybrid op alle vlakken een maatschappelijk meer verantwoorde keuze zou zijn. 'De auto kost minder, verbruikt minder, heeft lagere operationele kosten (verkeersbelastingen, belasting op de inverkeerstelling) en stoot beduidend minder CO2 uit', klinkt het. 'Maar vooral zou een keuze voor Volvo een signaal zijn naar onze Zweedse moedermaatschappij die jaar na jaar miljoenen investeert in België, en naar onze 5.000 medewerkers en die van onze talrijke leveranciers, dat de auto’s die zij maken waardig bevonden worden om door de verkozenen des volks gebruikt te worden.'