Senaatscommissie stemt voor uitbreiding euthanasiewet naar minderjarigen
Foto: Dirk Huyge
In de Verenigde Senaatscommissie Justitie en Sociale Aangelegenheden is groen licht gegeven voor de uitbreiding van euthanasie naar wilsbekwame minderjarigen in een 'medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden'. Vermoedelijk wordt de wetswijziging ten laatste midden december een feit.

De uitbreiding van de euthanasiewet van 2002 naar minderjarigen is, zoals verwacht, aangenomen met een ruime wisselmeerderheid van socialisten, liberalen, groenen en N-VA. Af te wachten viel of MR volledig pro zou stemmen - zo gebeurde. CD&V, CDH en Vlaams Belang stemden tegen.

Eerst was er een artikelsgewijze goedkeuring en later werd ook het geheel van het voorstel goedgekeurd. Volgende week volgt nog een stemming over het verslag van de zitting, nadien gaat het wetsvoorstel naar de plenaire vergadering. Voor het kerstreces zou de stemming rond het wetsontwerp rond moeten zijn in Senaat.

De uitbreiding moet euthanasie mogelijk maken voor wilsbekwame minderjarigen die zich in een ‘medisch uitzichtloze toestand bevinden van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden’. Lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat ‘het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke aandoening die veroorzaakt werd door een ongeval of ziekte’.

CD&V struikelt

Het euthanasiedossier zorgt voor een scheurtje in de cohesie van de meerderheidscoalitie. Met een ultiem amendement voor een minimumleeftijd probeerde CD&V de uitbreiding op het laatste moment nog aan banden te leggen - zonder succes.

We blijven struikelen over een aantal zaken die voor ons cruciaal zijn', legt Els Van Hoof uit. ''Oordeelsbekwaamheid' is een te vaag, te arbitrair criterium, de onafhankelijkheid van de arts is niet gegarandeerd, er zijn te weinig controlemechanismen, enzovoort.'

Religieuze verantwoordelijken misnoegd

In een gemeenschappelijke verklaring door de religieuze verantwoordelijken in ons land, klinkt een weinig positief geluid. 'We zijn gemaakt voor het leven', vinden zij. 'We mogen het stellen van een daad die de dood tot gevolg heeft, niet banaliseren.'

Volgens de geestelijken is goede palliatieve zorgverlening het antwoord, en geen 'therapeutische hardnekkigheid'. Onder meer aartsbisschop Léonard vindt dat het lijden van een stervensziek kind moet worden verzacht en dat ook de familie met liefde bijgestaan moet worden. 'De geneeskunde beschikt daarvoor over de middelen.'

'En als de ziekte het dan toch haalt, laat de zieke dan worden omringd door onze intense genegenheid en een onvoorwaardelijk respect voor het leven', besluit de mededeling.

Progressieve moslims niet tegen, Broeders van Liefde boos

Ook de vereniging van progressieve moslims liet eerder evenwel al weten niet tegen de uitbreiding te zijn, omdat het 'op vraag van burgers' tot stand kwam. De vereniging behoedt zich wel voor een euthanasieverplichting.

De Broeders van Liefde reageren dan weer furieus bij monde van voorzitter Raf De Rycke. Kinderen en jongeren worden beschermd door het burgerlijk recht en onbekwaam geacht op een aantal belangrijke domeinen. Ineens worden ze wel rijp geacht voor toch wel een zeer zwaarwichtige beslissing over leven en dood. De beschermwaardigheid van het leven wordt opnieuw ondergeschikt gemaakt aan het zelfbeschikkingsrecht.'

Ook de Broeders pleiten voor alternatieve mogelijkheden voor minderjarigen: palliatieve verzorging, palliatieve sedatie... Ten slotte oppert De Rycke de vraag 'of dan de bestaande euthanasiewet ook niet moet herzien worden voor psychisch lijden bij volwassenen', vermits dat een uitsluitend criterium is in de nieuwe wet.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in