Bijna de helft van de Vlamingen wil geen personen van vreemde afkomst in hun eigen buurt. Dat is een van de bevindingen uit de Vlaamse Migratie en -Integratiemonitor die vandaag wordt voorgesteld en waar De Morgen vanmorgen over bericht. Vorige maand verschenen de cijfers al uitgebreid in een reeks over racisme van De Standaard.

De studiedienst van de Vlaamse regering vroeg Vlamingen tussen 18 en 85 jaar naar de samenstelling van hun ideale buurt. Vijfenveertig procent antwoordde in een buurt te willen wonen met alleen personen van Belgische herkomst. Nog eens 38 procent verkiest een buurt met 'meer personen van Belgische dan vreemde herkomst'.

Ook vindt 47 procent van de bevraagden dat migranten 'hier komen profiteren van onze sociale zekerheid'. Wat moslims betreft, zegt 40 procent dat ze 'een bedreiging zijn voor onze cultuur en gebruiken'. De helft van de Vlamingen ervaart de aanwezigheid van verschillende culturen wel als een verrijking van onze samenleving.

Contact

Meer dan de helft van de Vlamingen (51 procent) heeft nooit contact met personen van vreemde herkomst in zijn of haar buurt. Minder dan drie op de tien Vlamingen geven aan minstens één keer per maand een praatje te maken met personen van vreemde herkomst.

'Onbekend is onbemind', zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Hij legt de verantwoordelijkheid bij het gefaalde migratie- en integratiebeleid. 'In plaats van de migratie te aanvaarden en in goede banen te leiden, zitten de Vlamingen nog in de ontkenningsfase. We vinden onszelf zo superieur. Tegelijk waren we nooit zo bang om ten onder te gaan.'

De studie wordt vandaag voorgesteld tijdens een conferentie van het Steunpunt Inburgering en Integratie in het Vlaams Parlement. Vorige maand verschenen de cijfers al uitgebreid in De Standaard in het kader van de reeks 'De Zwarte Lijst' over racisme.

Grafiek: Voorkeur van de Belgen (DS, 30/10/2013

 

Recent hield De Standaard zijn lezers een spiegel voor in de reeks 'De Zwarte Lijst'. De krant ging op zoek naar de staat van de diversiteit in ons land. Allochtonen getuigden over hun persoonlijke ervaringen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in