EU verstrengt regels om belastingontwijking tegen te gaan
Europees belastingscommissaris Algirdas Semeta Foto: AP

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel om belastingontwijking door multinationals en andere grote bedrijven tegen te gaan. Ze wil een einde maken aan de praktijk waarbij bedrijven geen belasting betalen op de winst die dochterondernemingen maakt door de belastingstelsels van verschillende lidstaten tegen elkaar uit te spelen.

“Het is de hoogste tijd dat de indrukwekkende internationale engagementen om belastingontwijking tegen te gaan omgezet worden in even indrukwekkende en efficiënte resultaten”, zegt Europees belastingscommissaris Algirdas Semeta over zijn voorstel.

Wat hij in de eerste plaats wil aanpakken, is het handig gebruik van zogenaamde hybride leningen om geen belastingen op gemaakte winsten te moeten betalen. De bestaande moeder-dochterrichtlijn verbiedt lidstaten belastingen te heffen op winsten en dividenden van de buitenlandse dochterondernemingen van bedrijven (in de praktijk vaak niet meer dan postbusbedrijven) die op hun grondgebied gevestigd zijn.

Omdat verschillende lidstaten die dochterondernemingen echter toelaten die winsten die ze via hybride leningen overmaken aan de ‘moederholding’ af te trekken van hun belastingen, worden de doorgeschoven winsten de facto nergens belast.

Semeta wil daar nu komaf mee maken. Wanneer een betaling via een hybride lening niet belast wordt in het land waar de dochteronderneming gevestigd is, zal de lidstaat die het moederbedrijf of de postbus huisvest verplicht zijn de belasting te heffen. Als het van Semeta afhangt, voeren de EU-landen de strengere richtlijn in tegen eind 2014.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez is “absoluut voor” het Commissievoorstel. Hij wijst erop dat het systeem van aftrek in België ingeperkt werd na opmerkingen van Europa. Op het bekende systeem van de notionele intrestaftrek, die voorziet in de aftrek van een fictieve, en dus geen reële rente van het eigen vermogen, zou de maatregel weinig tot geen impact hebben.