Politie moet tactvoller omgaan met vrouwelijke slachtoffers
Foto: rr

Slachtoffers van geweld- of zedenfeiten worden niet altijd even tactvol opgevangen door de politie. Agenten moeten voor minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet daarom leren hoe ze beter met die slachtoffers om kunnen gaan. De minister stuurt daarvoor vandaag, op de 'Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen', een rondzendbrief naar de korpschefs.

Vorig jaar waren er in België 20.370 gevallen van partnergeweld. In 85 procent van de gevallen waren vrouwen het slachtoffer, zo schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. Daarnaast werden 3.421 verkrachtingen gemeld, 19.616 gevallen van psychisch geweld en 3.455 aanrandingen van de eerbaarheid. Dit jaar is er volgens minister Milquet sprake van een licht dalende trend.

Veel slachtoffers doen evenwel geen aangifte. Eén van de maatregelen om hen ertoe aan te zetten om toch aangifte te doen, is een beter onthaal. Agenten zijn nu vaak onvoldoende opgeleid om slachtoffers van (seksueel) geweld respectvol en correct te ondervragen.

De minister van Binnenlandse Zaken biedt nieuwe opleidingen aan en stuurde een memo aan de korpschefs met aanbevelingen.

  • Zo vraagt de minister de agenten om slachtoffers bijvoorbeeld 'te beschermen tegen de nieuwsgierigheid van een volle wachtzaal'.
  • Ze mogen hen niet onderbreken en moeten fysiek contact, zoals de vrouwen omarmen, vermijden.
  • Als een vrouw moeilijk uit haar woorden raakt, moeten ze haar tijd geven om rustig haar verhaal te doen.
  • Tot slot mogen ze slachtoffers absoluut niet de indruk geven dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de agressie.